Podmioty i instrumenty promocji

Więcej informacji można znaleźć w przeglądzie na temat edukacji, nauki i badań, przydatne linki.

Niemiecka Wspólnota Badawcza

Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) to centralna organizacja promująca badania naukowe na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych finansowanych z budżetu państwa.

dfg.de

Konferencja Rektorów Szkół Wyższych

Konferencja Rektorów Szkół Wyższych (HRK) jest związkiem uczelni państwowych i uczelni posiadających uprawnienia uczelni państwowych w Niemczech. Bank danych „Hochschulkompass” informuje o kierunkach studiów i partnerstwach międzynarodowych.

hrk.de, hochschulkompass.de

Leopoldina

Najstarsza akademia nauk na świecie - Leopoldina w Halle - zrzesza 1 500 członków.

leopoldina.org

Pozauniwersyteckie organizacje naukowo-badawcze

Do pozauniwersyteckich organizacji naukowo-­badawczych wspieranych finansowo przez rząd i kraje związkowe należą Towarzystwo im. Maxa Plancka, Towarzystwo im. Fraunhofera, Wspólnota Badawcza im. Helmholtza i Wspólnota im. Leibniza.

mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de, 
leibniz-gemeinschaft.de

Fundacja im. Humboldta

Fundacja im. Humboldta promuje najlepszych ­naukowców i wymianę naukową.

humboldt-foundation.de

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

DAAD jest największą organizacją wspierającą ­finansowo wymianę studentów i naukowców.

daad.de, studieren-in.de

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland to internetowy portal umożliwiający komunikację osób z całego świata, które studiowały, pracowały lub prowadziły działalność naukowo-badawczą w Niemczech.

alumniportal-deutschland.org

Inicjatywa „Szkoły: partnerzy przyszłości“

Inicjatywa PASCH niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych obejmuje prawie 2 tys. szkół partnerskich na całym świecie, dla których używanie języka niemieckiego ma szczególne znaczenie.

pasch-net.de

Related content