Więcej współdecydowania: Drugi Ogólnokrajowy Kongres Nowych Niemieckich Organizacji