Nowe zadania

Gabinet rządowy pod przewodnictwem Kanclerz Federalnej A. Merkel zbiera się co środę o 9:30 w Urzędzie Kanclerskim
Gabinet rządowy pod przewodnictwem Kanclerz Federalnej A. Merkel zbiera się co środę o 9:30 w Urzędzie Kanclerskim Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa
Republika Federalna Niemiec jest żywą demokracją o określonym systemie wartości i różnorodnym krajobrazie politycznym.

Niemcy są krajem o określonym systemie wartości, demokratycznym, prężnym gospodarczo i otwartym na świat. Krajobraz polityczny jest zróżnicowany. W wyborach do Bundestagu 19. kadencji (2017) jako największa siła w wyborach wyłoniły się partie CDU/CSU. Początkowo badały one możliwość stworzenia rządu koalicyjnego z FDP oraz Sojuszem 90/Zielonymi. Te rozmowy nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. W końcu po trudnych negocjacjach koalicyjnych i referendum członków SPD w marcu 2018 do CDU/CSU roku dołączyła SPD tworząc wielką koalicję. Sojusz tych dwóch najpotężniejszych sił w systemie partii niemieckich istniał już w poprzedniej kadencji. Spośród 709 posłów, deputowani koalicji zajmują 399 miejsc w parlamencie (CDU/CSU - 246, SPD - 153). W skład opozycji wchodzą AfD (92 mandatów), FDP (80), Lewica (69) i Sojusz 90/Zieloni (67 mandatów) oraz dwóch posłów niezrzeszonych. Po raz pierwszy w Bundestagu reprezentowana jest prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD). Kanclerz Federalny Angela Merkel (CDU) jest szefem rządu od 2005 roku 
i jako pierwsza kobieta w historii Republiki 
Federalnej Niemiec piastuje ten urząd już czwartą kadencję. Wicekanclerz Olaf Scholz (minister finansów) i Heiko Maas (minister spraw zagranicznych) są ważnymi przedstawicielami SPD w rządzie. Gabinet składa się 
z 14 ministrów i szefa Kancelarii. Umowa koalicyjna, służąca za podstawę wspólnej pracy partii rządzących nosi tytuł „Nowy przełom dla Europy – Nowa dynamika dla Niemiec – Nowa więź dla naszego kraju”.

dpa/Bernd von Jutrczenka

Niemiecka gospodarka w 2018 r. już dziewiąty rok z rzędu odnotowuje rozkwit gospodarczy, ­zatrudnienie jest na rekordowym poziomie, wzrosły wpływy państwa i ubezpieczeń społecznych. Nowe zadłużenie na płaszczyźnie ­federalnej zostało zredukowane do zera. ­Przełom energetyczny ruszył do przodu – odnawialne źródła energii stopniowo stają się ­decydującą techno­logią w dziedzinie produkcji prądu.

Integracja wschodniej i zachodniej części Niemiec, centralny temat od zjednoczenia Niemiec w 1990 r., powiodła się dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszyst­kich mieszkańców. „Drugi pakt solidarno­ściowy“ obowiązuje do 2019 roku i ma do dyspozycji 156,5 mld euro. Wszyscy podatnicy na wschodzie i zachodzie Niemiec angażują się wspólnie w „budowanie Niemiec Wschodnich“, płacąc „dodatek solidarnościowy“, dodatkową opłatę stanowiącą obecnie 5,5% od sumy należnych podatków.

Ale na horyzoncie pojawiają się nowe zada­nia.Wyzwaniem - podobnie jak w innych krajach uprzemysłowionych - są zmiany demograficzne. Tematy imigracji i integracji należą również do ważniejszych punktów programu rządowego. Wynik wyborów federalnych ujawnił niepewność i niezadowolenie wielu ludzi. Dlatego rząd zamierza, co podkreślił w umowie koalicyjnej, „pielęgnować to, co dobre, ale jednocześnie wykazać się odwagą w debacie politycznej oraz w podejmowaniu działań na rzecz odnowy i zmian”.

Related content