Innowacyjne Startupy

dpa/Wolfram Kastl - Startups
dpa/Wolfram Kastl - Startups
Niemcy oferują przedsiębiorstwom typu startup dobrą infrasturkturę i wiele możliwości dofinansowania. Berlin, uważany nawet za europejską stolicę założycieli, przyciąga także wielu młodych, międzynarodowych przedsiębiorców.

Obraz niemieckiej gospodarki długo kształtowały przede wszystkim duże koncerny oraz średnie i małe przedsiębiorstwa o zdrowych finansach. Mniej więcej od 2005 roku – w postaci startupów z branży cyfrowej – rozwija się równolegle dalsza jej gałąź, która zyskuje coraz to większe znaczenie i tworzy miejsca pracy. Proces zakładania przedsiębiorstw ma ważną rolę dla rozwoju gospodarczego Niemiec: nowo zakładane przedsiębiorstwa są miejscem, gdzie rodzą się innowacje, gdzie tworzy się miejsca pracy, rozwijając w ten sposób ideę współzawodnictwa. Pod pojęciem „startupu” rozumie się z reguły cyfrowo prowadzone przedsiębiorstwa, które najczęściej nie mają więcej niż pięć lat. Trudno jest ustalić dokładną liczbę młodych przedsiębiorstw, objętych tą nazwą. Według danych szacunkowych w Niemczech istnieje obecnie 6 tysięcy startupów. Tylko od 2012 roku powstało dzięki nim 80 tysięcy nowych miejsc pracy.

Od kopii elektronicznego handlu do śmiałych modeli biznesowych

Na początku działalności gospodarczej w Internecie to najpierw duże firmy zajmujące się handlem elektronicznym kształtowały świadomość Niemców w zakresie tematyki cyfrowej. Wiele pomysłów przejmowano najpierw z USA. Ale już dawno niemiecka scena przedsiębiorców-założycieli nabrała odwagi: niemieccy założyciele wychodzą dzisiaj na rynek z własnymi innowacjami. Na niemieckich uczelniach obok klasycznych kierunków ekonomicznych tworzy się coraz częściej katedry działalności założycielskiej, aby wykształcić młode kobiety i mężczyzn w dziedzinie zakładania firm cyfrowych. Wielkie instytuty naukowo-badawcze, takie jak Towarzystwo im. Fraunhofera i Towarzystwo im. Maxa Plancka czy Wspólnota im. Helmholtza, tworzą częstokroć bodźce dla swoich pracowników, służące przekształcaniu innowacji i patentów na cyfrowe modele biznesowe.

Także i niemiecki rząd federalny w ramach „Agendy Cyfrowej 2020” postanowił przygotować gospodarkę cyfrową do międzynarodowego współzawodnictwa, a z Niemiec uczynić „kraj o największym cyfrowym wzroście w Europie”. Już od 1998 roku Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki (BMWi) przyznaje studentom i absolwentom wyższych uczelni tak zwane stypendium założycielskie EXIST. Jednocześnie ministerstwo to inwestuje w Fundusz Założycielski High Tech. Wspólnie z bankiem Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz 18 innymi pochodzącymi z niemieckich przedsiębiorstw inwestorami wspiera on w charakterze inwestora młode firmy technologiczne we wczesnej fazie rozwoju.

Prywatni dawcy kapitału rozruchowego i międzynarodowi inwestorzy

Do największych prywatnych kapitałodawców w Niemczech należy przede wszystkim Rocket Internet z siedzibą w Berlinie. Rocket jest notawnym na giełdzie niemieckim przedsiębiorstwem internetowym, posiadającym udziały w różnych startupach. Stoją za nimi bracia Marc, Oliver i Alexander Samwer, nowe pokolenie internetowych przedsiębiorców, zaliczanych do grona napędzającego innowacje w swojej dziedzinie. W 2016 roku Rocket Internet zatrudnia prawie 30 tysięcy pracowników za pośrednictwem udziałów w przedsiębiorstwach, które działają w 110 krajach na sześciu kontynentach. Ekspanduje także German Startups Group, drugi największy w Niemczech kapitałodawca dla przedsięwzięć o dużym stopniu ryzyka. German Startups posiada udziały mniejszościowe w ponad 40 młodych przedsiębiorstwach, po których można się spodziewać szybkiego wzrostu i zysków. Oprócz tych obu branżowych gigantów jest duża liczba inwestorów krajowych, którzy inwestują w cyfrowe modele biznesowe. Także i dla inwestorów zagranicznych Niemcy są jednym z najbardziej interesujących miejsc dla prowadzenia biznesu na świecie. Przede wszystkim amerykańscy kapitałodawcy spoglądają z zainteresowaniem na niemiecką sceną założycielską, zwiększa się wolumen inwestycji.

W 2015 roku w niemieckie startupy zainwestowano prawie 3,1 miliarda euro, prawie pięciokrotnie więcej niż w 2013 roku i prawie dwukrotnie więcej niż w 2014 roku. Większa część pieniędzy w wysokości 1,8 miliarda euro wpłynęła przy tym do przedsiębiorstw z dziedziny usług dla konsumentów, jak również handlu internetowego. Na drugim miejscu za nimi znajdują się startupy oferujące usługi finansowe i ubezpieczeniowe, zwane fintechs. Takie platformy internetowe stanowią coraz większą konkurencję dla tradycyjnych banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Berlin europejską stolicą założycieli

Szczególnie atrakcyjnym dla założycieli miejscem jest Berlin. W 2015 roku tylko w ramach inwestycji na kapitał rozruchowy (venture capital) w Niemczech przekazano dla berlińskich startupów 2,1 miliarda euro. Tym samym stolica Niemiec jest europejską stolicą założycieli. Na drugim miejscu znajduje się Londyn z inwestycjami w wysokości 1,7 miliarda euro, kolejne miejsca zajmują Sztokholm i Paryż. W Berlinie mają także swoją siedzibę startupy o największych obrotach w Niemczech. Także Monachium, Hamburg, Kolonia/Düsseldorf, Stuttgart i Frankfurt nad Menem są miastami, w których startupy osiągają dobre wyniki.

Jednak Berlin na założycieli z branży kreatywnej, jak i technologicznej ma szczególne, magnetyczne oddziaływanie. Berlińskie startupy, liczące prawie 34 proc. pracowników zagranicznych, są najbardziej międzynarodowymi w Niemczech. Dobre uczelnie wyższe oraz nadal jeszcze niedrogie w porównaniu z innymi dużymi miastami czynsze to dla wielu ważny plus. Celem Berlina jest, by dorównać innym metropoliom startupów, takim jak Tel Awiw, Nowy Jork i Krzemowa Dolina. Ich szanse nie są złe. Im więcej cyfrowych talentów napłynie do miasta, tym żywszy, bardziej dynamiczny i różnorodny będzie jego założycielski krajobraz.

Dobre warunki dla międzynarodowych założycieli

Niemcy, posiadające dobre modele biznesowe, dobre dofinansowanie i infrastrukturę, są obecnie uznanym na świecie miejscem lokalizacji startupów. Także wielu międzynarodowych założycieli ceni sobie dobre warunki ramowe w Niemczech: prawie 10 proc. założycielek i założycieli cyfrowych przedsiębiorstw i 22 proc. zatrudnionych w nich osób pochodzi z zagranicy. Do najnowszych tendencji, obok startupów oferujących usługi finansowe i ubezpieczeniowe, należy zakładanie przedsiębiorstw, które zwracają uwagę na zagadnienia nieruchomości (proptech), zielone technologie (greentech), samochody czy wyżywienie. Także duża liczba akceleratorów i inkubatorów w Niemczech, czyli często finansowanych przez wielkie przedsiębiorstwa programów wspierających startupy w ich wczesnej fazie, jest oznaką tego, że i klasyczne przedsiębiorstwa przemysłowe coraz częściej dążą do współpracy z przedsiębiorstwami gospodarki cyfrowej.

Christina Cassala
 

Related content