Udane reformy

Gabinet rządowy pod przewodnictwem Kanclerz Federalnej A. Merkel zbiera się co środę o 9:30 w Urzędzie Kanclerskim
Gabinet rządowy pod przewodnictwem Kanclerz Federalnej A. Merkel zbiera się co środę o 9:30 w Urzędzie Kanclerskim Maurizio Gambarini/dpa
Republika Federalna Niemiec jest żywą demokracją o określonym systemie wartości i różnorodnym krajobrazie politycznym.

25 lat po zjednoczeniu Niemcy są krajem o określonym systemie wartości, demokratycznym, prężnym gospodarczo i otwartym na świat. Krajobraz polityczny jest różnorodny; partie demokratyczne konkurują ze sobą, ale odnoszą się też z szacunkiem do siebie nazwajem i tworzą koalicje na przeróżnych płaszczyznach politycznych. Od czasu wyborów do Bundestagu 18. kadencji (2013) w Niemczech rządzi Wielka Koalicja złożona z CDU/CSU i SPD, dwóch największych sił w niemieckim systemie partyjnym. Wśród 630 posłów do Bundestagu członkowie koalicji zajmują 503 miejsca (CDU/CSU 310, SPD 193). Opozycja złożona z przedstawicieli Lewicy (64 mandatów) i Sojuszu 90/Zielonych (63 mandatów) zajmuje 127 miejsc i jest to najmniej liczna opozycja parlamentarna od ponad 40 lat. Kanclerz Federalna dr Angela Merkel (CDU) jest szefową rządu od 2005 r. i pełni tę funkcję już trzecią kadencję z rzędu. To pierwsza kobieta w historii Republiki Federalnej Niemiec, która piastuje ten urząd. Wychowała się w NRD i doktoryzowała w dziedzinie fizyki. W rankingu najbardziej wpływowych kobiet świata tworzonym przez czasopismo „Forbes Magazine“ zajęła w 2014 i 2015 r każdorazowo pierwsze miejsce. Wicekanclerz Sigmar Gabriel (minister gospodarki) i dr Frank-Walter Steinmeier (minister spraw zagranicznych) są ważnymi przedstawicielami SPD w Rządzie Federalnym. W skład rządu wchodzi 14 ministrów i  szef Urzędu Kanclerskiego. Podstawą wspólnej pracy partii rządzących w bieżącej kadencji do 2017 r. jest umowa koalicyjna pt. „Kształtowanie przyszłości Niemiec“.

dpa/Bernd von Jutrczenka

Niemiecka gospodarka w 2016 r. już siódmy rok z rzędu odnotowuje wzrost, zatrudnienie jest na rekordowym poziomie, wpływy państwa i ubezpieczeń społecznych wzrosły. Nowe zadłużenie na płaszczyźnie federalnej ­zostało zredukowane do zera. Przełom energetyczny ruszył do przodu – odnawialne źródła energii stopniowo stają się decydującą technologią w dziedzinie produkcji prądu. Poza tym reforma systemu opieki społecznej na początku lat 2000. pod nazwą Agenda 2010 pozwoliła Niemcom lepiej przetrwać kryzysy finansowe od roku 2008 niż innym krajom strefy euro.

Integracja wschodniej i zachodniej części Niemiec, centralny temat od 1990 r., powiodła się dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszyst­kich mieszkańców. „Drugi pakt solidarno­ściowy“ obowiązuje do 2019 r. i ma do dyspozycji 156,5 mrd. euro. Wszyscy podatnicy na wschodzie i zachodzie Niemiec angażują się wspólnie w „budowanie Niemiec Wschodnich“, płacąc „dodatek solidarnościowy“, dodatkową opłatę stanowiącą obecnie 5,5 % od sumy należnych podatków.

Ale na horyzoncie pojawiają się nowe zada­nia. Przełom demograficzny i związane z tym ­starzenie się oraz kurczenie społeczeństwa stanowi kolejne wyzwanie, podobnie jak w innych krajach wysoko rozwiniętych. Nie tylko z tego powodu Niemcy planują uprościć osiedlanie się w Niemczech i ułatwić integrację nowym obywatelom.

Related content