Wzbogacająca różnorodność

Zmiany demograficzne stanowią ogromne wyzwanie dla Niemiec
Zmiany demograficzne stanowią ogromne wyzwanie dla Niemiec Gregor Hohenberg/laif
Niemcy są krajem otwartym na świat, cechuje je pluralizm stylów życia. W nadchodzących latach zmiany demograficzne będą odgrywały ogromną rolę.

Niemcy liczące 81,2 miliona mieszkańców są najliczebniejszym narodem w Unii Europejskiej. Ten nowoczesny, otwarty na świat kraj stał się ważnym państwem przyjmującym imigrantów. Ponad 16,4 miliona osób w Niemczech wywodzi się ze środowisk migracyjnych. Niemcy zaliczają się obecnie do krajów, w których istnieją najbardziej liberalne przepisy imigracyjne. Według badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2014 r. Niemcy są drugim po USA krajem, który imigranci wybierają najchętniej.

picture alliance/blickwinkel/Ziese

Większość ludzi w Niemczech cieszy się wysokim standardem życia w skali międzynarodowej i możliwością swobodnego decydowania o jego kształcie. Pod względem rozwoju społecznego badanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych Niemcy w 2014 r. uplasowały się na szóstym miejscu w rankingu 187 państw. W Indeksie Marek Narodowych, międzynarodowej ankiecie wizerunku 50 krajów, Niemcy w 2014 r. zajęły pierwsze miejsce, również ze względu na dobre wyniki uzyskiwane w takich dziedzinach jak jakość życia i sprawiedliwość społeczna. Niemcy uważają się za państwo opiekuńcze, które za priorytet uznaje zabezpieczenie wszystkich swoich obywateli.

Na kształt życia społecznego wpływa pluralizm stylów życia i różnorodność etniczno-kulturowa. Nowe modele i realia życia zmieniają codzienność społeczeństwa. Imigranci wzbogacają kraj dzięki nowym perspektywom i doświadczeniom. Alternatywne koncepcje życia i różne orientacje seksualne spotykają się z otwartością i akceptacją społeczną. Postępuje równouprawnienie kobiet i mężczyzn, tradycyjny podział ról został naruszony. Osoby niepełnosprawne mogą w coraz większym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym.

Chyba żaden inny czynnik rozwojowy nie będzie w przyszłości w tak dużym stopniu wpływał na państwo niemieckie, jak zmiany demograf­iczne: Współczynnik dzietności od końca lat 90. jest niezmiennie niski i wynosi około 1,4 (na 100 kobiet przypada około 140 urodzonych dzieci), jednocześnie wzrasta oczekiwana długość życia. Do roku 2050 liczba ludności w Niemczech zmniejszy się prawdopodobnie o siedem milionów. Rosnąca liczba osób starszych stawia systemy zabezpieczenia społecznego przed nowymi wyzwaniami.

Zmiany socjoekonomiczne, które dokonały się w minionych latach w Niemczech, doprowadziły do powstania nowych zagrożeń społecznych oraz do zaznaczającego się silniejszego zróżnicowania społeczeństwa ze względu na ekonomiczne warunki życia. Wprawdzie liczba bezrobotnych w 2014 r. była tak niska jak ostatnio w 1991 r. – średnio 2,7 miliona, niemniej jednak prawie co szósta osoba w Niemczech jest zagrożona ubóstwem. Szczególnie narażeni na nie są młodzi ludzie i osoby samotnie wychowujące dzieci. Nadal utrzymują się różnice ekonomiczne między wschodnią a zachodnią częścią Niemiec.

Related content