Almanya hakkında güncel veriler ve bilgiler içeren portal

 • Thomas Koehler/Photothek via Getty Images
  Uluslararasılığı öne çıkaran ve geniş ağlara sahip olan Alman araştırma coğrafyası kapılarını yurt dışından gelen bilimcilere de açıyor.
 • Christian Kerber/laif
  Almanya bir seyahat ülkesi olarak yabancı turistlerin gözünde giderek daha ilgi çekici hale geliyor; kentlerin yanısıra doğa parkları ve biyosfer alanları da tercih edilen yerler arasında.
 • Almanya’da yaklaşık 400 yüksek öğretim kurumunda 2,7 milyon öğrenci kayıtlı
  Almanya’da yaklaşık 400 yüksek öğretim kurumunda 2,7 milyon öğrenci kayıtlı impress picture/ullsteinbild
  Almanya uluslararası öğrencilerin çok tercih ettiği bir ülke. Yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmayan üniversite coğrafyası çok yönlü ve mükemmel.
 • Rainer Jensen/dpa
  Gut zu wissen: Mehr Informationen im Kurzüberblick zum Thema Kultur und Medien, dazu weiterführende Links.

Federal Almanya Cumhuriyeti Avrupa’nın merkezinde yer alıyor; dünyaya açık demokratik bir ülke olan Almanya’nın geleneği güçlü ve bugünü hareketli. Almanya 81,2 milyonluk nüfusuyla da Avrupa Birliği’nin en büyük ülkesi durumunda. Bİr bakIşta Almanya: Rakamlar, olgular, önemlİ bİlgİler.

 Almanya zengin siyaset arenasıyla değerler üzerine kurulu canlı bir demokrasi. Demokratik partiler rekabet halinde olsa da aynı zamanda birbirlerine saygı gösteriyor ve farklı düzlemlerde koalisyonlar oluşturuyorlar. 1990 yılından bu yana en önemli meselelerden biri olan Doğu ve Batı Almanya’nın bütünleşmesi süreci, Almanya’da insanların katkıları sayesinde bir başarı öyküsüne dönüştü.

Nikada/Getty Images
Konu
Almanya parlamenter bir demokrasi. Federal Meclis, Federal Konsey, Cumhurbaşkanı, Federal Hükümet ve Federal Anayasa Mahkemesi anayasal organlar.

Almanya’nın dış politikasının izlediği öncelikli hedefi, dünyada barışın ve güvenliğin muhafazası. Doğu-Batı çatışmasının son bulmasından beri Alman dış politikasının önünde yeni imkanlar ve zorluklar yükseldi. Almanya 1990’daki yeniden birleşmeden sonra çok yönlü ilişkiler içinde artan sorumluluğu nun gereğini yapıyor.

Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler’in insan hakları konusundaki en önemli organı
Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler’in insan hakları konusundaki en önemli organı EPA/Valentin Flauraud
Konu
İnsan haklarının gözetilmesi Alman Anayasası’nın güvencesi altında. Almanya dünya genelinde de insan haklarının ve temel özgürlüklerin gaspı karşısında, insanların haklarının korunması için uğraş veriyor.

Almanya ülkeler arası kıyaslamada, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ekonomisi ve ABD, Çin ve Japonya’dan sonra dünyanın dördüncü büyük ekonomisi durumunda. Alman ekonomisi sahip olduğu yüksek rekabet gücünü ve içinde yer aldığı küresel ağı, ileri düzey yenilikçi gücüne ve ihracat odaklı olmasına borçlu.

The New York Times/Redux/laif
Konu
Alman ekonomisi dördüncü sanayi devriminin göbeğinde. Federal Hükümet güçlendirici önlemlerle dijital dönüşümü teşvik ediyor.

Almanya 
iklimin korunmasında ve yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasında uluslararası düzeyde bir öncü. Almanya’da “enerjide dönüşüm” diye adlandırılan süreçle, enerji sektöründe fosil ve nükleer enerjileri geride bırakıp geleceğin sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelme kastediliyor.

picture-alliance/Keystone
Konu
Almanya iklimin korunmasında ve yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasında uluslararası düzeyde bir öncü. Nükleer enerjiye veda süreci başlamış durumda.

Almanya bilimsel alanda göz dolduran bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda yapılan reformlar tutundu ve araştırma şimdi hiç olmadığı kadar uluslararası nitelikte. Siyaset ve akademi dünyası çok sayıda önlem ve reformla bilgi ülkesi olarak Almanya’nın daha fazla gelişmesi ve uluslararasılaşması yönüne adımlar attı.

Thomas Koehler/Photothek via Getty Images
Konu
Uluslararasılığı öne çıkaran ve geniş ağlara sahip olan Alman araştırma coğrafyası kapılarını yurt dışından gelen bilimcilere de açıyor.

Almanya yaklaşık 81,2 milyon nüfusuyla Av-rupa Birliği içindeki en büyük nüfuslu ülke durumunda. Çağdaş, dünyaya açık bir ülke olan Almanya son on yıllarda yaşanan gelişmelerin sonucunda bir göç ülkesi haline geldi. Ülkede sayıları 16,4 milyonu bulan bir ­kesimin hikayesinde göç bağlantısı var. Almanya dünyanın geneli açısından bakıldı­ğında bugün göçmen alımında en liberal ülkelerden biri durumunda.

Aile, yüksek değer verilen bir yapı; şimdilerde çok sayıda baba da “anne-baba dönemi”nden yararlanıyor
Aile, yüksek değer verilen bir yapı; şimdilerde çok sayıda baba da “anne-baba dönemi”nden yararlanıyor Sean Gallup/Getty Images
Konu
Birlikte yaşamın yeni biçimleri Alman toplumunda öne çıkıyor. İş ve aile yaşamı arası uyum destekleniyor.

Almanya’nın önemli bir kültür ülkesi olarak ünü müzikte Bach, Beethoven ve Brahms’ın yanısıra edebiyatta da Goethe, Schiller ve Thomas Mann gibi tarihin büyük isimleri üzerinde yükseliyor. Modern sanat döneminin pozisyonları, sanatın her alanında ünlü isimlerce temsil ediliyor.

Malte Christians/dpa
Konu
Almanya’da çok sesli ve özgür bir medya dünyası var. Dijitalleşme derinlemesine bir yapısal dönüşümün tetikleyicisi.

Doğa sevgisi ve kant hayranlığı, sağlıklı beslenme ve gurme lokantaları, gelenek bilinci ve dünyaya açıklık – Almanya dünyanın yaşam standardı en yüksek ülkelerinden. Birleşmiş Milletler’in 2014 İnsani Kalkınma Endeksi (HDI) Almanya’yı 187 ülke arasında 6. sıraya koyuyor.

Christian Kerber/laif
Konu
Almanya bir seyahat ülkesi olarak yabancı turistlerin gözünde giderek daha ilgi çekici hale geliyor; kentlerin yanısıra doğa parkları ve biyosfer alanları da tercih edilen yerler arasında.

Social Media

Provided by / bereitgestellt von deutschland.de