Arka plan

Doğanın korunması

Almanya’da yaklaşık 48.000 hayvan türü ve 24.000 cins bitki, yosun ve mantar endemik nitelikte. Doğanın korunması Almanya’da resmi bir devlet politikası, 1994 yılından beri de Temel Yasa’da 20a maddesiyle yerini alarak perçinlenmiş oldu. Almanya’da bugün binlerce doğa koruma alanları belirlenmiş durumda; bunlar arasında 16 milli park ve 16 biyo rezerv bölgesi yer alıyor. Bunların dışında Almanya doğa koruma hedefine yönelik en önemli 30 kadar uluslararası anlaşmanın ve programın tarafı. Almanya’da ekolojik tarım yapılan alanların oranı 2016’da yüzde 7,5 oranındaydı ve orta vadede yüzde 20’lere çıkması hedefleniyor.

bmub.bund.de

Milli Parklar

Almanya’nın 16 milli parkından çoğu ülkenin kuzeyinde yer alıyor. Milli parkların her biri benzersiz doğa ve topografya özellikleriyle dikkat çekiyor ve nadir bitkilerle hayvanların korunmasıyla türsel çeşitliliğin devamına hizmet ediyor. Almanya’nın milli parkları içinde en büyüğü Schleswig-Holstein eyaleti sınırları içinde yer alan 441000 hektar büyüklüğündeki Watten Denizi (cezir zamanı suların çekildiği deniz bölgesi). En küçüğü ise, Rügen adasındaki tebeşir kayaların bulunduğu 3070 hektarlık Jasmund Milli Parkı..

bfn.de

Sera gazları salımı

İnsanın neden olduğu (antropojen) sera gazı etkisinin üçte ikisinin kaynağı olarak karbondiyoksit (CO2) gösteriliyor. İklimin değişmesi yönünde etki yapan gazlar, petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkıyor. Bunların hepsinde karbon (C) var ve karbon havadaki oksijenle (O2) birleştiğinde karbondiyoksit (CO2) ortaya çıkıyor. Karbondioksit dışındaki diğer sera gazları; gülme gazı, metan, halojenleşmiş hidroflorakarbon, perflorürleşmiş karbondiyoksit ve sülfürheksaflorid.

Yenilenebilir Enerjiler Yasası

Yenilenebilir Enerjiler Yasası (EEG), yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin şebekeye öncelikli olarak verilmesini düzenliyor ve üreticilerine şebekeye yüklenen elektrik için sabit ücret garantisi veriyor. EEG yenilenebilir enerjilerin genişlemesinde çok başarılı sonuçlar verdi ve dünyada çok sayıda devlet tarafından da temel unsurlarıyla örnek alındı.

erneuerbare-energien.de