Arka plan

Alexander von Humboldt Vakfı

1860 yılında kurulan Alexander von Humboldt Vakfı (AvH) günümüzde yurtdışından ve Almanya’dan üstün nitelikli araştırmacılar arasındaki bilimsel işbirliğini destekliyor. Vakıf her yıl 2000’in üzerinde yabancı araştırmacıya Almanya’da araştırma yapma imkanı sunuyor ve 140’tan fazla ülkede, aralarında 55 Nobel Ödülü sahibinin de bulunduğu 28.000’den fazla Humboldt bursiyeri arasında kurulmuş dünya çapında bir ağ söz konusu.

humboldt-foundation.de

Alman Araştırma Topluluğu (DFG)

DFG, bilim dünyasının merkezi nitelikte kendi kendini yönetim örgütü. Araştırma projelerini destekliyor. Kaynakları çoğunlukla üniversitelere yönlendirmekte. Ayrıca araştırmacılar arasındaki işbirliğini destekliyor, parlamento ve resmi kuruluşlara danışmanlık hizmeti veriyor.

→ dfg.de

DAAD

Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD) Alman yüksek öğretim kurumlarının ortak bir kuruluşu. Öncelikli görevi, özellikle öğrenci ve akademisyenler arası değişimle yurt dışı ilişkileri desteklemek. DAAD’nin genelde tüm dallara ve tüm ülkelere açık olan programlarından, yabancılar ve Almanlar eşit derecede faydalanıyor. DAAD dünyanın birçok yerindeki bürolarının yanısıra, akademisyen ve eski bursiyerlerinin dernekleriyle oluşturduğu ağ sayesinde yerinde bilgi ve danışmanlık hizmeti veriyor.

daad.de

Fraunhofer Topluluğu

Topluluk, uygulamaya yönelik araştırmalar yapıyor. Araştırma talepleri, sanayi ve hizmet sektöründen şirketlerden ve devlet kuruluşlarından geliyor. 25.000’den fazla çalışanın yılda araştırma için ulaştığı kaynak miktarı 2,3 milyar Avro. Fraunhofer Topluluğu’nun Almanya’daki enstitüsü ve araştırma kuruluşunun sayısı 72 ve Avrupa’da, Kuzey ve Güney Amerika’da ve Asya’da Topluluğa bağlı alt kuruluşlar var.

fraunhofer.de

Helmholtz Topluluğu

18 araştırma merkezi, yıllık yaklaşık 4,5 milyar Avro’luk bütçesi ve 39.000 çalışanıyla Helmholtz Topluluğu Almanya’nın en büyük bilim örgütü. İlgi alanları enerji, yerküre ve çevre, sağlık, hava ve uzay yolculuğu, ulaşım, madde yapısı ile anahtar teknolojiler.

helmholtz.de

İki bileşenli meslek eğitimi

İki bileşenli meslek eğitimi başka ülkelerde pek örneği olmayan bir uygulama. Gençlerin yaklaşık yarısı kadarı, zorunlu öğretimden sonra bu sisteme dayalı, devlet tarafından tanınmış yaklaşık 330 meslekten birini öğreniyor. Meslek hayatına bu şekilde girmek, birçok ülkede uygulandığı biçimiyle, sırf okulda alınan meslek eğitiminden farklı. Pratik bölüm haftada üç-dört gün işletmede öğreniliyor; bir ya da iki gün ise meslek okulunda branşa yönelik teorik eğitim veriliyor. Eğitim iki yıldan üç buçuk yıla kadar sürebiliyor. İşletmelerin sağladığı eğitim olanağı, işletmeler üstü öğretim programlarıyla ve ek eğitim modülleriyle destekleniyor. Eğitim, öğrenciye bir harçlık ödeyen işletmelerce ve meslek okullarının masraflarını karşılayan devletçe finanse ediliyor. Almanya’da her yıl yaklaşık 500.000 genç ikili sistem temelinde yeni bir eğitim sözleşmesi yapıyor. İki bileşenli eğitim sistemi sayesinde Almanya’da mesleki veya genel eğitim olanağı bulamayan genç sayısı görece az. Teori ve pratiğin bağlantılı sunulması zanaatkarların ve vasıflı işçilerin eğitiminde kalitenin yüksek olmasının da güvencesi. Öte yandan meslek eğitimi, ilerde yapılacak meslek içi eğitimlerle ustabaşı belgesi almaya kadar uzanan bir kariyer süreci sağlıyor. Şimdilerde yeni bir kariyer olanağı da, mesleki eğitime paralel yürütülen çalışmalarla üniversitede master diploması almak.

Alman meslek eğitimi sistemine gösterilen uluslararası ilgi büyük. Partner kurumlarla işbirliği Federal Meslek Eğitimi Enstitüsü’nün (BIBB) öncelikli faaliyet alanlarından biri.

bibb.de

Leibniz Topluluğu

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) düşünce tarihinde, her alanda yetkin son total düşünürlerden biriydi. Topluluğa bağlı 93 araştırma kuruluşunun kapsadığı alanlar da aynı şekilde çok çeşitli: İlgi alanları, toplum bilimlerinden ekonomi bilimlerine ve matematiğe kadar uzanıyor. Odakta ise uygulamaya dönük temel bilimler var. Leibniz Enstitüleri’nde 19.100 kadar kişi çalışıyor ve yıllık bütçeleri 1,9 milyar Avro’yu aşıyor.

leibniz-gemeinschaft.de

Max Planck Topluluğu

Max Planck Topluluğu (MPG), 26 Şubat 1948’de – 1911’de kurulan Kayser Wilhelm Bilimi Teşvik Topluluğu’nun halefi olarak kuruldu. Sayıları 81 olan Max Planck Enstitüleri fen ve doğa bilimleri, düşünsel bilimler ve sosyal bilimlerde temel araştırmalar yürütüyorlar. Max Planck Topluluğu partner üniversitelerle birlikte uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Max Planck Research School’ları kurdu. Max Planck Topluluğunda yaklaşık 23.000 kişi çalışıyor, çalışanların yüzde 60’tan fazlası bilimsel alanda faal.

mpg.de

Teknik üniversiteler

Özel olarak teknik ve mühendislik alanlarına eğilen üniversiteler kendilerini “teknik üniversite” (TÜ) olarak tanımlıyorlar. Bu kurumlar uygulama odaklı olan meslek ünversitelerinden de (FH), temel bilim araştırmalarına daha fazla eğilmeleriyle ayrılıyorlar. Önde gelen 9 teknik üniversite TU9 İnisiyatifi altında bir araya geldi. TU9 üniversiteleri, uluslararası ilişkilerde de son derece güçlü ve yurtdışı bağlantısı bulunan pek çok eğitim programı yürütüyorlar.

tu9.de