Cazip bir dil

Almanca Avrupa Birliği’nde en çok konuşulan anadil
Almanca Avrupa Birliği’nde en çok konuşulan anadil Goethe-Institut/Anastasia Tsayder/dpa
Almanca, Avrupa Birliği’ndeki en çok konuşulan anadil. Dünyanın pek çok ülkesinde Almanca öğrenmeye ilgi hızla artıyor.

Almanca, İndocermen dil ailesinin bir kolu olan ve sayıları 15’i bulan Cermen dille­rinden biri. Almanca; Almanya, Avusturya, İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Lichtenstein ve Güney Tirol’de (İtalya) yaklaşık 130 milyon kişinin anadili ya da düzenli olarak kullandıkları ikinci dil. Almanca aynı zamanda AB’deki en yaygın anadil olmasının yanısıra dünyadaki en yaygın on dilden ­biri. 2015 yılında yayınlanan “Yabancı Dil Olarak Dünya Çapında Almanca” başlıklı araştırmaya göre dünyada güncel olarak Almanca öğrenmekte olan kişi sayısı 15,4 milyon. Tüm dünyada yabancı dil olarak Almanca konuşabilen ve kullanan insan ­sayısı ise kabaca 100 milyon olarak tahmin ediliyor.

dpa/Waltraud Grubitzsch

Almanca’nın, konuşan kişi sayısının çok ötesine geçen öneminin ve yabancı dil ­olarak son derece cazip kılan sebeplerden biri olarak ekonomik güç görülüyor. Bu güç aktif bir dil yaygınlaştırma politikasına temel oluşturuyor, yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi veren ku­ruluşlara teşvik sağlıyor, burs ­olanakları sunuyor ya da uluslararası alanda mobil yüksek­öğrenim öğrencilerine ­öğrenim olanakları sunabiliyor. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi dünyaya yön veren yeni güçlerin yanısıra 2010 yılından bu ­yana Almanca’ya talebin kimilerinde neredeyse dört katına çıkabildiği Asya ülkeleri genelinde Almanca’ya gösterilen ilgideki bariz artış da buna işaret ediyor.

Almanca eğitimi açısından en önemli kuruluşlar 140 yurt dışı Alman okulunun yanısıra Dışişleri Bakanlığı’nın “Okullar: Geleceğin Partnerleri” (PASCH) inisiyatifine bağlı olan ve Almanca derslerinin yoğunlaştırıldığı yaklaşık 2.000 okul. 2014 yılında yaklaşık 228.000 kişi 90’ı aşkın ülkede yabancı dil kursları ve dil sınavları düzenleyen Goethe Enstitüsü’nün dil kurslarına katıldı. 108 ülkedeki pek çok üniversitede ise yaklaşık 1,3 milyon insan Almanca öğreniyor.

Almanca’nın uluslararası bilim dili olarak önemi azalma eğilimi gösteriyor. Bibliyografya veri bankalarına göre Almanca’nın doğa 
bilimleri alanında küresel çaptaki ­bilimsel 
yayınlar içindeki payı yüzde bir. Bilim dili olarak Almanca’nın geleneksel olarak daha büyük bir öneme sahip olduğu alanlarsa kültür bilimleri ile sosyal bilimler. Anadili Almanca olmayan bilimcilerin bu dilde yayın yapması daha ziyade istisnai bir durum. Öte yandan Alman araştırma­cılar özellikle de 
doğa bilimleri alanında yoğun şekilde İngilizce yayınlar yapıyorlar. Tüm bunlara karşın Almanca internet ­dünyasında önemli bir ol oynuyor. Web ­sitelerinin paylarına göre ba­kıldığında 2015’te ­internette Almanca’nın kullanılma ­yoğunluğu açık arayla İngilizce’den, az farklar Rusça’dan sonra üçüncü.

Küreselleşme uluslararası öneme sahip tüm diller üzerinde bir baskı oluştururken bir taraftan da İngilizce’nin dünya dili olarak rolü de gittikçe güçleniyor. Fakat Almanca önemli bir uluslararası dil olmayı sürdürecek.

Related content