Cazip iş piyasasi

İkili mesleki eğitim: Teoriyle pratiği buluşturan Alman modeli birçok ülkeye örnek oldu
İkili mesleki eğitim: Teoriyle pratiği buluşturan Alman modeli birçok ülkeye örnek oldu Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Alman iş piyasası yüksek istihdam ve düşük işsizlik oranlarıyla dikkat çekiyor. Başarıyla uygulnanan “ikili meslek eğitimi”yse önemli bir ihracat ürünü.

Almanya’daki iş piyasası ekonomik krizlere ve finans krizlerine rağmen 2008 yılından bu yana olumlu bir gelişme kaydetti. Almanya’da 2015 yılı itibariyle 42,8 milyon kişi, sigorta zorunluluğu gerektiren işlerde çalışmaktaydı. Yüzde 73,5’ten biraz fazla olan çalışan nüfus oranı, dünya ekonomisindeki zayıflık göz önüne alındığında olumlu bir ekonomik konumun göstergesi. Almanya AB içerisinde işsizlik oranları en düşük ülkeler arasında yer alıyor. 2014 yılında işsizlik oranı ortalama yüzde 6,7’yle sınırlıydı ve bu rakamla 1991 yılından bu yana en düşük değere ulaşılmış oldu. Özellikle de hizmet sektörüne ait iş dallarındaki büyüme iş piyasası üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre hizmet toplumuna doğru gerçekleşen evrilme önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Yarı zamanlı çalışan sayısındaki artış da iş piyasasında gözlemlenen tipik gelişmelerden biri.

picture alliance/dpa

Almanya’daki genç nüfusta düşük işsizlik oranları uluslararası alanda dikkatleri Almanya’nın melsek eğiitm sistemine çekti; Almanya’da, pek çok ülkede iş yaşamına geçiş öncesinde gerçekleştirilen genel okul eğitiminden farklı bir ­sistem başarılyla uygulanıyor (ikili meslek eğitimi). Almanya’da gençlerin yaklaşık yarısı devlet tarafından tanınan ve ikili yapıda ­eğitim veren 350 meslekten birini öğeniyor. Haftanın üç-dört günü çalışma yaşamı içerisinde pratik eğitim alınırken geri kalan bir-iki günde de meslek okulunda teorik bilgiler ediniliyor. Günümüzde pek çok ülke ikili mesleki eğitim sistemine geçiş yapıyor.

Federal Yönetim daha gelişmiş, adil ve şefaff bir iş piyasasının oluşturulabilmesi için iş piyasası politikalarına ilişkin pek çok önemli adım attı. Örneğin 2015 başında getirilen asgari ücret düzenlemesinden (saat ücreti olarak 8,50 Avro belirlenmiş durumda) ilk aşamada 3,7 milyon insanın yararlandı. Ayrıca kadın ve erkeklerin yönetim kademelerinde eşit temsilini sağlamak üzere kadın kotası hayata geçi­riliyor. Bu çerçevede 2016 yılından itibaren ­halka açık ve çalışanların karar mekanizmasında söz hakkına sahip olduğu şirketlerin ­denetleme kurullarında yüzde 30’luk kadın kotası ­uygulamak zorundalar. Ayrıca “Toplu Sözleşme Eşitliği Yasası” da aynı şirket içerisinde aynı iş için farklı ücret sözleşmelerinin uygulanmamasını güvence altına alıyor. Son olarak 1 Temmuz 2014’ten itibaren 45 yıl boyunca emeklilik primi ödemiş herkes 63 yaşını doldurduğunda maaş kesintisine uğramadan emekli olabilecek.

Demografik değişim koşullarında nitelikli işgücü altyapısının korunması en acil görevlerden biri. Uluslararası nitelikli işgücüne yönelik çok dilli bir internet sitesi olan ”Make it in Germany” iş piyasasının dışarıya açılmasına yönelik en önemli projelerden biri. Bu site Almanya’ya göç etmeyi düşünen nitelikli meslek sahiplerini kariyer şansları konusunda bilgilendiriyor ve ­işgücü sıkıntısının yaşandığı alanlardaki (sağlık, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanları) iş ilanlarına yer veriyor. Ayrıca üniversite mezunları ve nitelikli meslek sahipleri “AB Mavi Kartı” sayesinde Alman iş piyasasına kolay yoldan erişebiliyor.

Related content