Dış politika

Aleman dış politikası çok partnerli işbirliklerinin kopmaz bir parçası
Aleman dış politikası çok partnerli işbirliklerinin kopmaz bir parçası Westend 61

Sivil çalışmaların gücü

Almanya dünyadaki devletlerle çok yönlü işbirliği içinde yerini alıyor ve dünya genelinde barış, güvenlik, demokrasi ve insan haklarından yana bir çizgi izliyor.
Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandası geleceğe ilişkin önemli konularda sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkaracak
Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandası geleceğe ilişkin önemli konularda sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkaracak Joerg Boethling
Konu
Almanya’nın kalkınmada işbirliği politikası partner ülkelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmayı, yoksulluğu azaltmayı ve demokrasiyi güçlendirmeyi hedefliyor.
Alman Silahlı Kuvvetleri, EUTM (European Training Mission in Mali) gibi çok sayıdaki misyonda yurt dışı görevi yaptı
Alman Silahlı Kuvvetleri, EUTM (European Training Mission in Mali) gibi çok sayıdaki misyonda yurt dışı görevi yaptı 2013 Bundeswehr/Bier
Konu
Almanya uluslararası düzenin adil, barışçıl ve istikrarlı olması için çalışıyor. Kriz önleme ve silahsızlanma bu alanda ağırlık verilen konular.
avrupa birliği
avrupa birliği GettyImages/Echo
Konu
Almanya Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri arasında yer alıyor ve zorlu zamanlarda da Avrupa’daki birliğin korunmasından yana tavır alıyor.

Liste

Almanya’nın en büyük yurt dışı temsilciliği
Moskova Büyükelçiliği, yaklaşık 300 çalışan
Almanya’daki en büyük parlamenterler grubu
ABD Parlamenterler Grubu, 80 milletvekili
Almanya‘daki en büyük AB organı
Frankfurt/Main’daki Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3.380 çalışan
Almanya‘daki BM kuruluşları
19’u Bonn’da olmak üzere toplam 30

512 milyon

Rakamlar

insan Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinde ­yaşıyor. Bu rakam Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ­nüfusu. AB vatandaşları 24 dilde konuşuyor ve dört milyon kilometrekarelik bir coğrafyada yaşıyor. Gayrisafi yurt 
içi hasıla 15,33 trilyon Avro. AB yüzde 15,6’lık ihracat ve yüzde 14,8 ithalat ­rakamlarıyla bu iki kalemden birinde Çin’in, diğerinde ABD’nin arkasından ikinci sırada.

Mihenk Taşları
Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler’in insan hakları konusundaki en önemli organı
Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler’in insan hakları konusundaki en önemli organı EPA/Valentin Flauraud
Konu
İnsan haklarının gözetilmesi Alman Anayasası’nın güvencesi altında. Almanya dünya genelinde de insan haklarının ve temel özgürlüklerin gaspı karşısında, insanların haklarının korunması için uğraş veriyor.
Info

BİLGİ

Almanya’daki çok sayıda sivil toplum örgütü de dünyada insan haklarının yerleşmesi, kalkınma politikasında ­ilerleme ve insani yardım çalışmaları yapıyor. Politik düzeyde sorumluları eylemde bulunmaya zorluyorlar ve halkın bilincini yükseltiyorlar. Ama kendileri de bizzat aktif, bağışlar ­topluyorlar ve sahada kendi projelerini koordine ediyorlar. Kalkınma Politi­kası ve İnsani Yardım Sivil Toplum ­Örgütleri Birliği’ne (VENRO) 120 kadar örgüt üye.

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Konu
Dış politika konusunda daha fazla kısa bilgi ve ayrıntılarıyla ilgilenenler için linkler.