Dijital gündem

Sürekli online: Dijital altyapının genişletilmesi Federal Hükümet’in en önemli projelerinden
Sürekli online: Dijital altyapının genişletilmesi Federal Hükümet’in en önemli projelerinden The New York Times/Redux/laif
Alman ekonomisi dördüncü sanayi devriminin arifesinde. Federal Hükümet güçlendirici önlemlerle dijital dönüşümü teşvik ediyor.

Ekonomi dördüncü sanayi devriminin eşiğinde bulunuyor. Gerçek ve sanal dünyalar internetin güdümündeki dijital dönüşüm süreci içerisinde iç içe geçerek bir tür nesnelerin internetine dönüşüyorlar. Dijitalleşme sanayi ve hizmet sektörü için tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor. Sanayi 4.0, fabrikalarda yüksek BİT kullanımını ve sistemleri birbirine bağlayan yoğun ağ bağlantılarını içeren çözümleri, süreçleri ve teknolojileri kapsayan bir üst terim. Pek çok Alman şirketi özellikle de üretim ve lojistik alanlarında dijitalleşmeye ağırlık verilen sanayi 4.0’ı hayata geçirme yolunda ilerliyor. Ekonomi dünyası, üretime yönelik teknolojiler alanındaki liderlik için sürmekte olan uluslararası rekabetin daha dasertle­şeceği beklentisi içinde. Almanya’da ­federal yönetim aktif olarak dijital dönüşü­müdestekliyor ve ona yön veriyor. Ayrıca bu ­çerçevede yedi farklı uygulama alanını kapsayan bir “dijital takvim” de uygulamaya konuldu. Söz konusu takvim devletten ekonomiye, kültüre, eğitime ve bilime uzanan tüm toplumsal alanları içine alıyor. Bu bağlamda ­bakıldığında görüleceği gibi, dijitalleşme yönündeki dönüşüm yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir süreç; nitekim özgürlük ve demokrasiden bireylerin korunmasına uzanan soruları da beraberinde getiriyor.

dpa/Kembowski

“Dijital Gündem”le Almanya’nın orta vadede sanayi 4.0 sürecinde dünyada yol gösterici ülke konumuna gelmesi, Avrupa ölçeğindeyse dijital büyümede bir numara olması amaçlanıyor. Araştırmaların ortaya koyduğu tahminlere göre, sanayi 4.0’la 2025 yılına kadar 200-425 milyar Avro arası bir ek büyüme potansiyeli söz ­konusu. Bu süreçte bilgi ve telekomünikasyon sektörüne (BİT), tüm alanlara yayılan sektör olarak anahtar bir rol düşüyor. Bugün verimlilikteki büyümenin yüzde 23’ü BİT sektöründeki yatırımlardan geliyor. Bu alandaki 900.000 çalışan 228 milyar Avro ciro sağladı. Bu rakamlarla Almanya ABD, Japonya ve Çin’in ardından dünyada dördüncü büyük, Avrupa’daysa en büyük pazara sahip ülke konumunda.

Dijital altyapının büyümesi, özellikle de internet erişiminde geniş bant bağlantısının sağlanması, dijitalleşme sürecinde kendini gösteren en önemli görevlerden biri. Burada ulaşılmak istenen hedef, 2018 yılına kadar geniş bant altyapısının ülkenin her yerine yayılması ve en az 50 Mbit/s düzeyinde bir indirme hızına ulaşılması. Federal Hükümet geniş bandın yaygınlaşması için 10 milyar Avroluk bir paketi çıkarmış durumda. Bugün Almanya’da hanelerin yüzde 87’sinde geniş bant erişimi var. Bununla birlikte batı ve doğu Almanya’daki eyaletler arasında, ve de kentlerle kırsal bölge yerleşimleri arasında geniş bant hizmeti açısından farklar var. 2015 yılında tüm hanelerin neredeyse üçte ikisinde (yüzde 64) (çoğu durumda da sabit hat üzerinden) en az 50 Mbit/s hızında geniş bant bağlantısı var. Kentlerdeki hanelerin beşte dördünde (yüzde 82) en az 50 Mbit/s hızında bağlantı var; kırsal bölgelerdeyse her beş haneden birinde (yüzde 20). Mobil iletişim standardı LTE hanelerin yüzde 92’sine sağlanmış durumda.

Related content