Açık görüşlü Almanya

Gençlerin katılımı için pek çok fırsat var
Gençlerin katılımı için pek çok fırsat var Tara Moore/Getty Images/The Image Bank
Haklar, yükümlülükler ve gönüllü çalışma: Almanya’da herkes nasıl yaşayacağına kendisi karar verebilir. İnsanlar ülkenin gidişatında etkili olacak pek çok özgürlüğe sahip.

Almanya özgürlükçü ve demokratik bir ülke. Kadın ve erkekler burada eşit haklara sahip. Hem burada yaşayan tüm insanlar hem de devlet, hukuk devleti kurallarına uymakla yükümlü. Senin ne düşündüğünün ya da hangi dine bağlı olduğunun önemi yok: Anayasa senin bu haklarını güvence altına alıyor ve bu haklara büyük önem veriliyor. Almanya’da sivil toplumun da büyük bir etkisi var. Milyonlarca genç, boş zamanlarında dernekler, kiliseler ya da politik kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları gibi alanlarda aktif.

Almanya bir göçmen ülkesi. 1960’lı yıllardan bu yana insanlar burada yaşamak ve çalışmak üzere Almanya’ya geldi ve gelmeye devam ediyor. İyi eğitimli kişiler için geniş göç imkanları bulunuyor. Almanya’da her beş kişiden biri göçmen kökenli. Anayasa siyasi haksızlığa uğrayanlara sığınma hakkı tanıyor. 2015 yılında Almanya’ya çok sayıda mülteci geldi. Pek çok kentte gönüllüler, savaş ve çatışma bölgelerinden gelenlere yardımcı oldu. Fakat mülteciler ve göçmenlerle ilgili tartışmalarda yabancı düşmanı eğilimler de daha görülür hale geldi.

Related content