Boş zamanlarda aktif olmak

Başka insanların iyiliği için çalışmak; pek çok genç için sosyal sorumluluk çok önemli
Başka insanların iyiliği için çalışmak; pek çok genç için sosyal sorumluluk çok önemli Malte Jaeger/laif
Pek çok genç için boş zamanlarında toplum için çalışmak önemli.

Almanya’da pek çok genç boş zamanlarında kendilerini toplum yararına adıyor. Bu alandaki sayısız olanağa dahil olanların sayısı oldukça yüksek. 2014 yılında 12–19 yaş arası gençlerin yarısı başkaları için sosyal ve ücretsiz olarak gönüllü çalıştıklarını dile getiriyor. Bu tutumları, gençlerin önem verdiği ve kişisel yaşam tarzlarına uygun değerleriyle de örtüşüyor. Örneğin yüzde 60 “sosyal açıdan dezavantajlı kişilere yardım etmeye önem verdiğini” dile getiriyor. Ayrıca 2015 yılında yapılan Shell araştırmasına göre gençlerin yüzde 32’si için siyasi angajman büyük önem taşıyor. Bu oran 2010’a oranla yüzde on daha yüksek. Bu durum, siyasete ilginin yeniden yükselişte olduğunun göstergesi.

Spor, kilise, kültür ya da arama kurtarma gibi konular, yararlı bir şeyler yapmak isteyenler için gönüllü çalışma alanındaki klasik olanaklar. Çevre, doğa ve hayvanların korunması da en büyük ilgi alanlarından. Pek çokları yeni sosyal hareketler bünyesinde çalışıyor ve küreselleşmenin adil bir yapıya kavuşması için mücadele ederken, dünya genelinde kapitalizmin olumsuz sosyal, ekonomik ve ekolojik sonuçlarına karşı insanları uyarıyorlar. Genel olarak gençler uluslararası önem taşıyan alanlarda daha iyi bir dünya için çalışıyor. Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace, foodwatch ya da Çevre ve Doğa Koruma Birliği (BUND) gibi sivil toplum kuruluşları pek çok genç için yol gösterici oluyor. Ayrıca gençlerin yüzde 66’sı için çevreye duyarlı şekilde yaşamak da önem taşıyor.

Parti, sendika ve kiliselerin gençlik kolları da sayısız katılım olanağı sunuyor. Fakat gençler geleneksel organizasyonları genellikle yeterince spontan bulmuyor ya da bu kuruluşların çok atıl olduklarını düşünüyor.

Almanya’da zorunlu askerlik kaldırıldığından beri uluslararası alanda da çalışma olanağı sağlayan gönüllü çalışma olanakları giderek daha büyük ilgi görüyor. UNESCO Almanya Komisyonu’nun devletçe finanse edilen “kulturweit” ya da kalkınma politikasına yönelik gönüllü hizmet programı “weltwärts” bunlardan bazıları.

Related content