Diğer dinlere de açık

Bir kent eyaleti olan Hamburg din dersinde diğer eyaletlerden farklı bir yol izliyor: Farklı dini inanclardan oğrenciler aynı derste birarada “herkes icin din dersi” başlıklı din dersini goruyorlar
Bir kent eyaleti olan Hamburg din dersinde diğer eyaletlerden farklı bir yol izliyor: Farklı dini inanclardan oğrenciler aynı derste birarada “herkes icin din dersi” başlıklı din dersini goruyorlar dpa/Frank Rumpenhorst
Almanya’da farklı dini topluluklardan insanlar bir arada yaşarken pek çok insan da herhangi bir dine bağlı değil.

Almanya’da düşünce ve inanç özgürlüğü geçerlidir. Bu özgürlük anayasal haklardan ve insan haklarından biridir. Alman anayasası dördüncü maddesiyle inanç özgürlüğünü güvence altına alır: “Din ve vicdan 
özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz. Dinin serbestçe uygulanması güvence altındadır.” Bu maddeye göre kimseye dini inancından ötürü ayrımcılık yapılamaz; “devlet dini” diye bir şey yoktur, din ve devlet ayrımı vardır; din insanların kişisel hayatlarını ilgilendiren bir meseledir. Almanya’da farklı dini gruplardan insanlar birbirlerine karşı hoşgörü içinde yaşar. Göç, din yelpazesini de zenginleştiriyor. Almanya’da yaklaşık 47 milyon kişi Hristiyanlık’a bağlı: bunların yaklaşık 24 milyonu Katolik ve 23 milyonuysa Protestanlardan oluşuyor. Nüfusun üçte birlik kesimiyse herhangi bir dine bağlı değil. Kiliseyle bağlarını koparan pek çok insan da var. Almanya’da 18 yaşını doldurur doldurmaz bu tercihi yapma hakkına sahipsin. Doğu eyaletlerindeki (eski Doğu Almanya) insanların çoğu bir dine bağlı değil. Yaklaşık beş milyon Müslüman ve 200.000 Yahudi’nin yanısıra Ortodokslar ve bağımsız kiliselerin mensupları Almanya’daki diğer büyük dini grupları oluşturuyor. Senin hangi dine inandığın gündelik yaşamda pek bir önem taşımıyor. Devlet okullarında farklı dinden çocuklar için din dersi açma zorunluluğu var; kimi eyaletlerde İslami din dersi de veriliyor.

Related content