İş hayatında imkanlar

Bugün yüksek öğrenim görenlerin yarısı kadınlar, buna rağmen yüksek pozisyonlarda kadınların yeri zayıf kalıyor
Bugün yüksek öğrenim görenlerin yarısı kadınlar, buna rağmen yüksek pozisyonlarda kadınların yeri zayıf kalıyor Thomas Koehler/Photothek via Getty Images
Herkesin eşit muamele görmesi anayasa güvencesi altında olsa da fırsat eşitliği hala tamamlanması gereken bir görev.

Almanya’da kadın ve erkekler yasa karşısında eşittir. Fakat bunun gündelik hayatta gerçeğe dönüşmesi uzun zaman aldı. 1960’lardan bu yana pek çok kadın kuşağı eşit haklar ve eşit muamele için mücadele etti. Bu mücadele sürecinde daha önce kız çocukları ve genç kadınlar için kendilerinin tayin edebileceği bir hayatı zorlaştıran pek çok engel ortadan kaldırıldı. Buna bir örnek Almanya’da Abitur (üniverite yeterlilik) derecesi alan genç erkek ve kadınların ­sayısının eşit olması. Üniversitelerdeki manzara da oldukça benzer: Almanya’daki öğrencilerin yarısı kadın.

Öğrenim alanı tercihindeyse cinsiyet dağılımı öyle pek de dengeli değil: Genç erkekler geleneksel olarak özellikle doğabilimleri ve fen dallarına (matematik, enformatik, doğa bilimleri ve teknik alanlar) daha büyük ilgi gösteriyorlar. Fakat gene de bu alanlardaki programlarda öğrenim gören öğrencilerin yüzde 29’unu kadınlar oluşturuyor; tıp öğrenimi gören öğrencilerinse yüzde 65’ini kadınlar oluştururken bu sayı veterinerlik bölümlerinde yüzde 85’lere varıyor. Bir diğer örnekse Lufthansa havayolundaki 5.500 pilottan 300’ünün kadın olması.

Her ne kadar akademik eğitimle edinilen meslek dallarında çalışan kadınların sayısı giderek artsa da iş hayatında erkeklerin yükselme şansı daha yüksek. Kariyer basamaklarında yukarılara çıkıldıkça kadın sayısı da giderek azalıyor. 2015 Haziranı itibariyle borsaya kayıtlı şirketlerin işletmesini denetlemekle sorumlu denetleme kurullarındaki kadın oranı yalnızca yüzde 21,4’tü. Fakat bu durum değişecek: Borsaya kayıtlı 108 şirket 2016’dan itibaren bu 
oranı en az yüzde 30’a yükseltmekle 
yükümlü. Bu pozisyon için bir kadın bulunamazsa o sandalye boş kalacak.

Almanya’da bu gibi kadın kotaları dışında iş yaşamında fırsat eşitliği için başka düzenlemeler de var. Örneğin engellilerin entegrasyonunu desteklemeye yönelik bir kota da mevcut: 20’nin üzerinde kişi istihdam eden işverenler, çalışanlarının en az yüzde beşini ağır engelli kişilerden almakla yükümlü.

Related content