Toplum ve gönüllü çalışma 
alanından en iyi linkler

Toplum ve gönüllü çalışmaya ilişkin daha fazla bilgi istiyorsan bunlar senin için doğru adresler.

Gençleri yurt dışına yollayan gönüllü çalışma kuruluşları ve gönüllü sosyal hizmet yılına ilişkin bilgiler.

weltwaerts.de, 
kulturweit.de, bafza.de, 
bundesfreiwilligendienst.de

Federal Siyasi Eğitim Merkezi’nin dergisi “Fluter” pek çok farklı güncel toplumsal meseleye eğiliyor.

fluter.de

Gençlik merkezleri Almanya 
ve diğer ülkelerden gençler arasında değişimi destekliyor.

dfjw.org, dpjw.org, dtjw.de

Almanya’da yaşam, çalışma 
ve eğitim konusuna İngilizce internet sitesi.

young-germany.de

DeutschPlus– Çoğulcu Bir Cumhuriyet İnisiyatifi Vakfı göç konusunda bir ağ.

bpb.de

Protestan ve Katolik kiliseleri gençlere yönelik çalışmalar konusunda aktif.

bdkj.de, 

evangelische-jugend.de

Genç İslam Konferansı dindar ve dindar olmayan gençlere karşılıklı değiş tokuş için bir platform sunuyor.

junge-islamkonferenz.de

Related content