Yeni vatandaşlara 
açık kapılar

Göç deneyimi olan genç insanlar genellikle daha az fırsatlara sahip; bu durumu değiştirecek politikalar düşünülüyor
Göç deneyimi olan genç insanlar genellikle daha az fırsatlara sahip; bu durumu değiştirecek politikalar düşünülüyor Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Almanya’da yaşamında göç deneyimi olan insan sayısı giderek artarken pek çok hizmet onlara entegrasyon konusunda destek oluyor.

Almanya’da 81,2 milyon insan yaşıyor. Bunlardan 16,4 ya göçmen ya da başka ülkelerden gelmiş ailelerin çocukları. Bu rakam, nüfusun beşte birinden fazlası demek. Göçmen kökenli kişilerin yarısından fazlası halihazırda Alman vatandaşı. 2000 yılından itibaren geçerli düzenlemeye göre, anne babaları yasalara uygun olarak sekiz yıldan beri Almanya’da bulunan ve ülke içinde doğmuş çocuklar yabancı uyruklarının yanısıra Alman vatandaşlığını da edinebiliyorlar. 2014 yılından itibaren de iki vatandaşlık arasında tercihte bulunmak zorunda kalmayacaklar. “Çifte vatandaşlık” Almanya’da göçmen kökenli insanların entegrasyonuna ne kadar önem verdiğinin ve çeşitliliği tanıdığının bir göstergesi. Devlet ayrıca fırsat eşitliğini destekliyor. Örneğin “Genel Eşit Haklar Yasası” insanların dezavantajlı konuma düşmelerini engellemeyi hedefliyor. 2015 yılına ait Shell Gençlik Araştırması göç konusunda daha olumlu bir tutum alınmasının insanlar için önemli olduğunu doğruluyor. Gençlerin yüzde 15’i araştırmada bu cevabı vermiş bulunuyor. 2006 yılında bu oran yalnızca yüzde 5’ti.

Entegrasyon konusunda önemli başarılar elde edildiyse de ileriye doğru atılması gereken adımlar var. Gençler için okul ve meslek eğitimi alanında durumun iyileştirilmesi gerekiyor. Göçmen kökenli gençler pek çok durumda diğer yaşıtlarına göre daha az fırsatlara sahip. Almanca okuma ve yazma konusunda iyi olmayanlar iş yaşamına girerken dezavantajlı konumda. İstatistiklere göre 20 ila 29 yaş arasındaki yabancı genç yetişkinlerin yüzde 30’undan fazlası mesleki eğitim almıyor. Alman gençlere kıyasla (yüzde 34) daha az göçmen (yüzde 13) Abitur (üniversite yeterlilik) derecesini tamamlıyor. Almanca bilgisi entegrasyon ve başarının anahtarı. Bu yüzden anaokulundan başlayarak dil testleri ve dil öğrenimine destek olanakları var. Almanya’daki göçmenlerin üçte ikisinden fazlası durumundan memnun. Çoğu kendini büyük ölçüde Alman toplumunun bir parçası olarak görürken (yüzde 58) yalnızca yüzde beşi bu topluma ait olmadığı görüşünde. Göçmenlerin yarısından fazlası çocuklarının Almanya’da büyümesini istiyor. Düşünce araştırması kuruluşu Allensbach’ın elde ettği sonuçlara göre onlar geleceklerin burada görüyor.

Related content