Eğitim ve iş yaşamına geçiş

gratisography.com
İlk ve orta öğretim, üniversite, iş yaşamı: Küreselleşmiş dünyada iyi bir eğitim gelecek için bir sıçrama tahtası. Almanya’daki eğitim sistemi iyi bir başlangıca kapı açıyor.

Almanya’daki gençler için eğitim büyük bir öneme sahip. Buradaki okul ve eğitim sistemi onlara pek çok olanak sunuyor. Bu yolda ilerlemek için genellikle tek bir yol değil pek çok ilgi çekici alternatif ve yatay geçiş şansı var. Öncelikle her yerde olduğu üzere burada da farklı okul tipleri ve mezuniyet biçimleri var. Genel anlamda en yüksek lise bitirme derecesi “Abitur” (üniversite yeterlilik). Abitur’unu tamamlayan herkes yüksek öğrenim görebilir ve bu dereceyi alan genç sayısı giderek artıyor. Almanya’da 415 yüksek öğrenim kurumu var! Bu kuruluşlar bilimsel bir eğitim ve uluslararası alanda yüksek bir seviyeyi garanti ediyor. Almanya’nın ABD ve İngiltere’nin ardından uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen öğrenim ülkesi olmasının sebeplerinden biri bu. Fakat Abitur yapmayanlar ya da üniversiteye gitmek istemeyenler de nitelikli bir meslek sahibi olmak için iyi fırsatlara sahip. İkili mesleki eğitim sistemi uzun yıllardır o kadar başa­rılı ki günümüzde başka ülkeler de bunu örnek alıyor. Almanya’da bu kadar genç insanın iş sahibi olmasının bir sebebi de onların böylesine iyi ve ileri düzeyde bir eğitim almaları.

Related content