Herkes için eşit haklar tanıyan açık görüşlü demokrasi

Berlin’deki Reichstags binası: Alman parlamentosu Federal Meclis’in üyeleri burada toplanıyor
Berlin’deki Reichstags binası: Alman parlamentosu Federal Meclis’in üyeleri burada toplanıyor TommL/Getty Images
Almanlar her dört yılda bir yeni bir meclis seçiyor. Milletvekilleri oylarıyla Almanya’da hüküm sürecek yasaları belirliyor.

Siyasi partiler dört yılda bir Federal Alman Meclisi’nde temsil edilmek için milletvekili genel seçimlerine katılır. 18 yaşını dolduran bütün Alman vatandaşları seçme ve seçilme hakkına sahiptir ve genel, doğrudan, eşit ve gizli oyla milletvekillerini seçerler. Genel seçimlerde her seçmen iki oy hakkına sahiptir. Birincil oylarla 299 seçim bölgesindeki parti adaylarından birini, ikincil oylarıyla da partilerin ülke genelindeki vekil listelerini seçerler. Bu oylar bir partinin Federal Meclis’te kaç sandalyeyle temsil edileceğini belirler. Federal Meclis şansölyeyi seçer. Milletvekillerinin başlıca görevi yasamadır. Eyaletleri temsil eden Federal Konsey de yasama sürecinde yer alır. Konseyin 16 eyaletin hükümetlerinden gelen 69 üyesi bulunur. Devletin başı cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı özellikle ülkeyi temsil görevini üstlenir ve her beş yılda bir Federal Kongre tarafından seçilir; bu en yüksek organ Federal Meclis’in üyelerinden, eyalet meclislerinin belirlediği şahsiyetlerden oluşur.

Related content