Küresel

Anti doping inisiyatifleri

1999 yılında Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) kurulmasından ve paydaşların dopinge karşı sıfır tolerans politikasını benimsemesinden sonra dünya genelinde ortak bir kurallar bütününe ihtiyaç baş gösterdi. 2003’te çıkarılan Anti Doping Kodu (WADC) bu konudaki ilk uygulama oldu ve 2015’te güncellendi. Yeni bir versiyonu 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.