Federal hükümet

Federal Başbakanlık
Federal Başbakanlık picture alliance/blickwinkel
Şansölye ve federal bakanlar Federal Hükümet’i (kabineyi) oluşturur.

Şansölye ve federal bakanlar Federal Hükümet’i (kabineyi) oluşturur. Şansölyenin hükümetin ana politik hatlarını belirleme yetkisinin yanısıra kabinede bakanların kendi alanlarını bu çerçeve içinde yönetme yetkisi vardır. Ayrıca tartışmalı durumlarda kabinede çoğunluk kararı alınması durumunda bakanlar arası uyuşma ­ilkesi geçerlidir. Federal kabine 14 bakandan ve şansölyelik müsteşarından oluşur. Federal bakanlıklar kendi çalışma alanlarında federal ­düzeyde en yetkili mercilerdir. Anayasa şansölyeye ayrıcalıklı bir konum tanır: Şansölye siyasetin ana hatlarını belirler ve bunun sorumluluğunu üstlenir.“ Şansölyelik ve bakanlıklar bünyesinde yaklaşık 18.000 çalışan bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ve Federal Savunma Bakanlığı en çok çalışana sahip bakanlıklardandır. Sekiz bakanlığın merkezi Berlin’de ­bulunurken diğer altı bakanlık Bonn’da yerleşiktir. Tüm bakanlıkları temsil eden hizmet merkezleri iki kentte de vardır.

 

Federal bakanlıklar

Federal Maliye Bakanlığı
bundesfinanzministerium.de

Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı
bmi.bund.de

Dışişleri Bakanlığı
diplo.de

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
bmwi.de

Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı
bmjv.de

Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bmas.de

Federal Savunma Bakanlığı
bmvg.de

Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı
bmel.de

Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı
bmfsfj.de

Federal Sağlık Bakanlığı
bundesgesundheitsministerium.de

Federal Ulaşım ve Dijital Altyapı Bakanlığı
bmvi.de

Federal Çevre, Doğa Koruma ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı
bmu.de

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
bmbf.de

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı
bmz.de

Related content