İklimde işbirliğinin itici gücü

Birleşmiş Milletler’in Bonn’da bulunan İklim Sekreterliği, İklim Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulanmasını izliyor ve denetliyor
Birleşmiş Milletler’in Bonn’da bulunan İklim Sekreterliği, İklim Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulanmasını izliyor ve denetliyor Oliver Berg/dpa
Almanya uluslararası iklim politikasında öncü bir rol oynuyor ve dünya genelinde iklim konusunda işbirliğine önem veriyor.

Uluslararası düzeyde iklimin korunması konusunun gündemin önemli maddeleri arasında yerini almasında Almanya’nın belirleyici bir katkısı var. Federal Hükümet 1992‘de Rio de Janeiro’daki dünya zirvesinde ve 1997’de Kyoto Protokolünde de ilerletici bir rol oynamıştı. Asıl büyük adım 2015 Paris İklim Konferansında atılabildi, burada 195 ülke ilk kez dünya genelinde, hukuken bağlayıcı bir iklim koruma anlaşmasına vardı. Anlaşma, küresel ısınmada ortalama sıcaklığı sınırlamayı, mümkünse 1,5 derecede tutmayı amaçlıyor. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkeler kendi gaz salımlarını azaltma veya düşük seviyede tutma vaadinde bulundular. Belirlenen ulusal hedefler de düzenli olarak takip edilecek. Bunun nasıl yapılabileceği sorunu, Bonn’da yapılan 2017 Dünya İklim Konferansı’nın konusuydu. Avrupa Birliği (AB) dünya genelini kapsayan bir iklim koruma anlaşmasına ulaşmak için yürütülen çabaların ön safında yer alıyor. Hedef 2030’a kadar salımların en az yüzde 40 azaltılması.

dpa/Kleinschmidt

Emisyon azaltmada AB’nin temel araçlarından biri, büyük çaplı 11.000 sanayi ve enerji firmasının karbondioksit atığını düzenleyen emisyon ticareti. Bu mekanizmanın daha etkin kılınması için 2018’de reformdan geçirildi.

Almanya ayrıca başka ülkelerle de iklim alanında işbirliği yapıyor, sözgelimi 2016’da kurulan NDC işbirliği grubundaki partner ülkeleri kendi ulusal iklim koruma hedeflerinde (Nationally Determined Contributions, NDCs) destekliyor. NDC’ler Paris İklim Anlaşması’nın ana unsuru.

Almanya’nın iklim araştırmaları konusundaki öncü rolü, Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü ve Wuppertal İklim, Çevre, Enerji Enstitüsü’nün çalışmalarıyla destekleniyor.

Related content