Dış politika

Aleman dış politikası çok partnerli işbirliklerinin kopmaz bir parçası
Aleman dış politikası çok partnerli işbirliklerinin kopmaz bir parçası Westend 61

Sivil çalişmalarin gücü

Almanya dünyadaki devletlerle çok yönlü işbirliği içinde yerini alıyor ve dünya genelinde barış, güvenlik, demokrasi ve insan haklarından yana bir çizgi izliyor.
Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandası geleceğe ilişkin önemli konularda sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkaracak
Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandası geleceğe ilişkin önemli konularda sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkaracak Joerg Boethling
Konu
Alman kalkınma politikası partner ülkelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmayı, yoksulluğu azaltmayı ve demokrasiyi güçlendirmeyi hedefliyor.
Alman Silahlı Kuvvetleri, EUTM (European Training Mission in Mali) gibi çok sayıdaki misyonda yurt dışı görevi yaptı
Alman Silahlı Kuvvetleri, EUTM (European Training Mission in Mali) gibi çok sayıdaki misyonda yurt dışı görevi yaptı 2013 Bundeswehr/Bier
Konu
Almanya uluslararası düzenin adil, barışçıl ve istikrarlı olması için çalışıyor. Kriz önleme ve silahsızlanma bu alanda ağırlık verilen konular.
avrupa birliği
avrupa birliği GettyImages/Echo
Konu
Almanya Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri arasında yer alıyor ve zorlu zamanlarda da Avrupa’daki birliğin korunmasından yana tavır alıyor.

Liste

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
Almanya’nın üye oluş ­tarihi 1955
Birleşmiş Milletler (VN)
Almanya’nın üye oluş tarihi 1973
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Almanya’nın üyeliği kuruluşla birlikte 1973 (o dönemde adı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı‘ydı, AGİK)

508

Rakamlar

Mio. insan Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinde ­yaşıyor. Bu rakamla Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ­nüfusuna sahip. Vatandaşları 24 dilde konuşuyor ve dört milyon kilometrekarelik bir coğrafyada yaşıyor. Gayrisafi yurtiçi hasıla 13,92 trilyon Avro’yla ABD’nin önünde. AB yüzde 15,4’lük ­ihracat ve yüzde 16,4 ithalat rakamıyla dünya ticaretinin tepesinde yer alıyor.

Mihenk Taşları
Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler’in insan hakları konusundaki en önemli organı
Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler’in insan hakları konusundaki en önemli organı EPA/Valentin Flauraud
Konu
İnsan haklarının gözetilmesi Alman Anayasası’nın güvencesi altında. Almanya tüm dünyada da insanları, haklarının ve temel özgürlüklerinin gasp edilmesinden korumak için çalışıyor.
Info

BİLGİ

Almanya’daki çok sayıda sivil toplum örgütü de dünyada insan haklarının yerleşmesi, kalkınma politikasında ­ilerleme ve insani yardım çalışmaları yapıyor. Politik düzeyde sorumluları eylemde bulunmaya zorluyorlar ve halkın bilincini yükseltiyorlar. Ama kendileri de bizzat aktif, bağışlar ­topluyorlar ve sahada kendi projelerini koordine ediyorlar. Kalkınma Politi­kası ve İnsani Yardım Sivil Toplum ­Örgütleri Birliği’ne (VENRO) 120 kadar örgüt üye.

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Konu
Dış politika konusunda daha fazla kısa bilgi ve ayrıntılarıyla ilgilenenler için linkler.