Aktörler & araçlar

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Dış politika konusunda daha fazla kısa bilgi ve ayrıntılarıyla ilgilenenler için linkler.

Diplomatik temsilcilikler

Almanya dünyada 195 ülkeyle diplomatik ilişki halinde ve 153 büyükelçilik olmak üzere dünyada toplam 227 yurt dışı temsilciliği bulunuyor. Ayrıca Almanya on iki uluslararası organizasyon bünyesinde de daimi temsilciliklere sahip.

diplo.de

Çok partnerli örgütler

Almanya Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ­Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi çok partnerli örgütlerde sorumluluklar üstleniyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri

Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşen reformun ardından 21.000’i kadınlardan oluşmak üzere yaklaşık 180.000 aktif askere sahip. Alman muharip kuvvetlerinin 3.700 üyesi 2018 yılında 
14 farklı kriz misyonunda görev aldı.

bundeswehr.de

Kriz önleme uzmanları

Uluslararası Barış Misyonları Merkezi (ZIF) kriz bölgelerinde görevlendirmek üzere sivil görevliler yetiştiriyor ve uzmanların uygun yerlerde görevlendirilmesini yapıyor.

zif-berlin.org

Dış politika düşünce kuruluşları

Alman Dış Politikası Topluluğu (DGAP), German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hessen Barış ve Çatışma Araştırmaları Vakfı (HSFK), Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü (IFHS) ve Bilim ve Politika Vakfı (SWP) dış politika ve güvenlik politikasına yönelik önemli araştırma kuruluşları.

Siyasi vakıflar

CDU, CSU, SPD, Sol Parti, Birlik 90/Yeşiller ve FDP partilerine yakın vakıflar kendi bürolarıyla tüm dünyada temsil ediliyorlar. Bu vakıflar federal bütçeden aldıkları payla partner ülkelerde politik eğitim, ekonomik kalkınma ve demokratik diyaloğu destekliyorlar.

Related content