Sivil çalışmaların gücü

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Almanya dünyadaki devletlerle çok yönlü işbirliği içinde yerini alıyor ve dünya genelinde barış, güvenlik, demokrasi ve insan haklarından yana bir çizgi izliyor.

Almanya uluslararası politikada yoğun ve çok yönlü ilişkiler ağı içinde. Yaklaşık 200 ülkeyle diplomatik ilişkileri var ve çok partnerli uluslararası en önemli kuruluşların ve uluslararası enformel koordinasyon gruplarının yanısıra G7 ve G20 gruplarının da üyesi. Almanya’nın Dışişleri Bakanı olan isim 2018’den beri Heiko Maas (SPD). Merkezi Berlin’de bulunan Dışişleri Bakanlığı hizmet birimlerinde 11.652 eleman çalışıyor. Almanya’nın yurt dışında toplam 227 temsilciliği var.

dpa/Brakemeier

Almanya’nın dış politikasının izlediği öncelikli hedefi, dünyada barışın ve güvenliğin muhafazası. Bu politikanın temel koordinatları arasında, çok yönlü işbirliği yapılarına ­entegre olmak var. Bunun somut anlamı, Avrupa Birliği (AB) içinde Fransa’yla yakın iliş­kiler, ABD’yle değerler birliğini temsil eden Transatlantik ittifakın kopmaz bir parçası ­olmak, İsrail’in varlığından yana tavır almak, Birleşmiş Milletler’in (BM) ve Avrupa Konseyi’nin çalışmalarına sorumluluk alarak aktif biçimde katılmak ve Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında Avrupa’nın güvenlik mimarisini güçlendirmek.

Almanya, dünyadaki partnerleriyle birlikte dünya genelinde barış, güvenlik, demokrasi ve insan hakları için uğraş veriyor. Almanya’nın savunduğu genişletilmiş güvenlik kavramı; krizlerin önlemesi, silahsızlanma ve silahlanmanın kontrolünün yanısıra ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik gibi unsurları da kapsıyor. Bu bağlamda herkese şans tanıyan yapıda bir küreselleşme, çevrenin ve iklimin sınırlar ötesi boyutta korunması, kültürler arası diyalog ve konuklara ve göçmenlere kucak açma yönünde bir politika izleniyor. Doğu-Batı çatışmasının son bulmasından beri Alman dış politikasının önünde yeni imkanlar ve zorluklar yükseldi. Almanya 1990’daki yeniden birleşmeden sonra çok yönlü ilişkiler içinde artan sorumluluğunun gereğini yapıyor. Almanya bugün BM misyonları kapsamında çatışmaların siyasi çözümüne, barışı güvence altına alıcı önlemlere ve kriz önleme çalışmalarına çok yönlü katkılarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Maas’ın 2018 Baharında BM’de yaptığı konuşmada belirttiği üzere Almanya BM’nin krizleri önlemede çalışmalarını daha güçlü biçimde desteklemek için BM bütçesine yaptığı katkıyı üç katına çıkardı. Güvenlik konusu, askeri savunmadan daha fazlasını gerektirdiği için Almanya katkılarını insani yardım ve dış kültür politikasına yoğunlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2019/2020 döneminde daimi olmayan üyeliğine aday olarak da uluslararası sorumluluklarını vurguluyor.

Küreselleşme ve dijitalleşme çağında ve büyük bir hızla değişen bir dünyada klasik dışişleri politikasına sürekli yeni alanlar ve gündem konuları ekleniyor. Bunlar arasında “art niyetli siber operasyonlar” veya kamuoyunu etkilemeye yönelik yürütülen propaganda var.

Related content