Sivil çalişmalarin gücü

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Almanya dünyadaki devletlerle çok yönlü işbirliği içinde yerini alıyor ve dünya genelinde barış, güvenlik, demokrasi ve insan haklarından yana bir çizgi izliyor.

Almanya uluslararası politikada yoğun ve çok yönlü ilişkiler ağı içinde. Yaklaşık 200 ülkeyle diplomatik ilişkileri var ve çok partnerli uluslararası en önemli kuruluşların ve uluslararası enformel koordinasyon gruplarının yanısıra G7 ve G20 gruplarının da üyesi. Merkezi Berlin’de bulunan Dışişleri Bakanlığı hizmet birimlerinde 11.230 kadar eleman çalışıyor. Almanya’nın yurt dışında toplam 227 temsilciliği var.

dpa/Brakemeier

Almanya’nın dış politikasının izlediği öncelikli hedefi, dünyada barışın ve güvenliğin muhafazası. Bunun politikanın temel koor­dinatları arasında, çok yönlü işbirliği yapı­larına entegre olmak var. Bunun somut ­anlamı, Avrupa Birliği (AB) içinde Fransa’yla yakın ilişkiler, ABD’yle değerler birliğini temsil eden Transatlantik ittifakın kopmaz bir parçası olmak, İsrail’in varlığından yana tavır almak, Birleşmiş Milletler’in (BM) ve Avrupa Konseyi’nin çalışmalarına sorumluluk alarak aktif biçimde katılmak ve Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında Avrupa’nın güvenlik mimarisini güçlendirmek.

Almanya, dünyadaki partnerleriyle birlikte dünya genelinde barış, güvenlik, demokrasi ve insan hakları için uğraş veriyor. Almanya’nın savunduğu genişletilmiş güvenlik kavramı; krizlerin önlemesi, silahsızlanma ve silahlanmanın kontrolünün yanısıra ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik gibi unsurları da kapsıyor. Bu bağlamda herkese şans tanıyan yapıda bir küreselleşme, çevrenin ve iklimin sınırlar ötesi boyutta korunması, kültürler arası diyalog ve konuklara ve göçmenlere kucak açma yönünde bir politika izleniyor.

Doğu-Batı çatışmasının son bulmasından beri Alman dış politikasının önünde yeni imkanlar ve zorluklar yükseldi. Almanya 1990’daki ye­niden birleşmeden sonra çok yönlü ilişkiler içinde artan sorumluluğu­nun gereğini yapıyor. Almanya bugün BM ­misyonları kapsamında çatışmaların siyasi ­çözümüne, barışı güvence altına alıcı önlemlere ve kriz önleme çalış­malarına çok yönlü katkılarda bulunuyor. Avrupa’nın güvenlik yapısında söz konusu kriz koşullarında Almanya 2016’da AGİT’in başkanlığını üstlenecek ve Helsinki İlkeleri’nin güçlenmesi ve AGİT’in Avrupa’da bölgesel merkezi güvenlik örgütü olarak daha güçlü bir konuma gelmesi yönünde bir çizgi izleyecek.

“2014 Değerlendirmesi – Dış Politikada ­Yeni Bakış Açılarına Uzanmak“ projesi kapsamında kamuoyunda yürütülen tartışma, Almanya’nın dış siyasetinin temel koordinatlarının kendini kanıtladığını gösterdi. Ama gösterdiği bir diğer şey de, hızla ­değişen dünya koşullarında üç kavramda (Kriz – Düzen – Avrupa) toplanabilecek ­zorlu sorunlarla karşı karşıya olunduğu. Dışişleri Bakanlığı daha hazırlıklı olmak için değerlendirme sürecinin sonunda ­yeniden yapılanmaya gidecek .

Related content