Başarılı okul sistemi

Yaklaşıc 8,4 milyon öğrenci genel programlı okullarda eğitim görüyor
Yaklaşıc 8,4 milyon öğrenci genel programlı okullarda eğitim görüyor Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Almanya’da tüm çocuklar için zorunlu öğrenim var. Okullar alanında yetki eyaletlerde.

Almanya’da okul konusunda yetki öncelikle 16 eyaletin yönetimlerinde. Bu nedenle de eğitim sisteminde, ilerleme planında ve okul tiplerinde farklılıklar var. Eyalet Kültür Bakanları Daimi Konferansı (KMK) kararlarıyla eğitim aşamaları ve mezuniyetler arası denklik ve uyumu güvence altına alıyor. 2016/2017 öğretim yılında 11 milyona yakın öğrenci 42.322 genel nitelikli okula ve meslek okuluna devam etti; buralarda 798.180 öğretmen görev yaptı. Buna ek olarak yaklaşık 990.402 öğrenci genel eğitim ve meslek eğitimi veren 5.836 özel okula devam etti. Genel olarak 6 yaşından itibaren okula gitme zorunluluğu var. Aynı zamanda okul çağı öncesi çocukların gelişimlerinin teşviki ve bu çalışmaların ilk aşama okullarla uyumlu bir yapıda olması yüksek değer verilen bir eğitim önceliği. Tam gün eğitim veren 20.000 okul, eğitim dünyasının temel taşlarından biri haline geldi. Bu okullardaki dersler, öncelikli olarak eğitimden uzak kalmış çocukları dikkate alarak daha fazla fırsat eşitliği beklentisine cevap vermeyi de amaçlıyor.

picture alliance/JOKER

Kamuya ait okulların eğitimi ücretsizdir. Okul sistemi dikeyde üç aşamadan oluşuyor: İlk eğitim aşaması ile “ikinci aşama I” ve “ikinci aşama II”. Genelde çocuklar 1.-4. sınıfı kapsayan ortak ilkokula (Grundschule) giderler (Berlin ve Brandenburg’da: 1.-6. sınıf arası). Daha sonra standart eğitimde ileriye doğru üç ayrı koldan devam mümkündür: Zorunlu ilk­öğretim niteliğindeki “Hauptschule” (5-9 veya 10. sınıfa kadar), Realschule (5.-10. sınıf arası ve orta öğretim diploması) ile Gymnasium (5.-12. veya 13. sınıfa kadar, üniversiteye giriş yeterliliğini belgeleyen diploma). Bu programlar farklı okul tiplerinde sunulabildiği gibi “Gesamtschule” denilen okullarda ikisi veya üçü (program türleri arasında geçişi kolaylaştı­racak şekilde) aynı kurumun çatısı altında da toplanabilmektedir. Okulların isimleri eyaletler arasında farklılık gösterebilmektedir. Sadece Gymnasium adlandırması tüm eyaletlerde ortaktır. 2017 yılında 440.000 öğrenci üniversite veya meslek üniversitesine başlama yeterliliği kazanmıştır. Özel pedagojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik, engellerinin mahiyetine bağlı olarak çeşitli türden özel programlı okullar vardır. Bununla birlikte, Engelli Hakları Sözleşmesi gereğince engelli çocukların engelsiz çocuklarla birlikte eğitim almalarını genel kural haline getirmek amaçlanıyor.

72 ülkedeki 140 Alman okulu mükemmel eğitimi temsil ediyor. Burada yaklaşık 22.000 Alman ve 60.000 Alman olmayan öğrenci birlikte eğitim görüyor. Bu okullar genellikle özel okul statüsünde, ama Yurt Dışı Okullar Merkezi (ZfA) tarafından personel ve mali bakımdan destekleniyorlar. 2008’den beri Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen “Okullar: Geleceğin Partnerleri“ (PASCH) ZfA, Goethe Enstitüsü’yle ve de Almanca öğretmenlerini kapsayan çok daha geniş bir ağla birlikte çalışıyor. İnisiyatif bünyesinde, dünya genelinde toplamda 500.000’den fazla öğrencinin Almanca öğrendiği ve sayıları 2.000’i bulan okullar yer alıyor.

Related content