Kapsayıcı bilim ağı

Alman üniversitelerinde ve araştırma kuruluşlarında uluslararası ekiplerle araştırma alışıldık uygulamalardan
Alman üniversitelerinde ve araştırma kuruluşlarında uluslararası ekiplerle araştırma alışıldık uygulamalardan Thomas Koehler/Photothek via Getty Images
Uluslararasılığı öne çıkaran ve geniş ağlara sahip olan Alman araştırma coğrafyası kapılarını yurt dışından gelen bilimcilere de açıyor.

Küreselleşme Alman bilim coğrafyası için de aşılması gereken yeni sorunlar doğuruyor. Bilimciler arası bilgi ağlarının oluşturulması bu bağlamda asli bir öneme sahip. Almanya bu konuda iyi bir noktada bulunuyor. Günümüzde Almanya’daki araştırmacıların yayınladığı bilimsel çalışmaların neredeyse yarıya yakını uluslararası işbirliği çalışmaları dahilinde gerçekleşiyor. “Dünyaya Açık Bilim 2018” raporuna göre 399 yükseköğretim kurumunda yabancı ülke vatandaşı olan 45.858 öğretim elemanı var ve bu sayının 3.184’ünü profesörler oluşturuyor; bu rakam, üniversitelerdeki tüm çalışanların yaklaşık yüzde on ikisine denk düşüyor. 2010 yılından bu yana yükseköğretim kuruluşlarındaki yabancı çalışanların sayısı üçte birden fazla arttı. Bunda son dönemde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler dışından gelen bilimciler için vize sürecinin kolaylaştırılmasının da payı var.

dpa/Hirschberger

Bir süreliğine bilimsel çalışmalarını Almanya’da sürdürmek üzere burs alan yabancı araştırmacılar öncelikle Asya, Pasifik ve Batı Avrupa’dan geliyor. Bu bölgelerden gelenlerin oranı her biri için yüzde 18 ve şimdiye kadar desteklenen uluslararası uzmanların sayısı 34.869’a ulaşmış durumda. Pek çok yükseköğretim ve araştırma kuruluşu yabancı bilimcilerin buradaki yaşamlarına başlarken onlara daha iyi destek sağlayabilmek üzere “Hoş geldiniz merkezleri” oluşturdu. Araştırmacıların Almanya’da kısa süreli ikamet etmeleri de bir kazanım olarak görülüyor, çünkü bu araştırmacılar kendi ülkelerine döndüklerinde genellikle daha sonraki ortak çalışma ağları için önemli birer partner oluyor.

Yurt dışından gelen bilimciler için Almanya’daki güçlü araştırma altyapısı önemli bir tercih nedeni; bunda bir kısmı dünyada eşi olmayan büyük araştırma gereçleriyle çalışma fırsatına sahip olmanın da etkisi var. Yalnızca Helmholtz Topluluğu farklı araştırma alanlarında yaklaşık 50 büyük gerece sahip. Dünyanın en iyileri arasında sayılan pek çok yabancı bilimci beş milyon Avro’yla Almanya’nın en büyük araştırma ödülü olan ve Humboldt ­Vakfı tarafından verilen Humboldt Profesörlüğü aracılığıyla Almanya’daki üniversitelere geliyor.

14.359 Alman bilimci burs desteğiyle yurt dışına gitti; Alman Araştırma Topluluğu (DFG), Avrupa Birliği Marie Curie Programı ve en önemlisi Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bu alandaki en büyük destekçiler. Dünyada bilim insanları ve öğrenciler için en büyük bilimsel değişim destek kuruluşu olan DAAD’nin desteklediği bilimcilerin yaklaşık dörtte üçü burs alıyor.

Almanya uluslararası düzeydeki bilimsel işbirliğini geliştirip derinleştirirken bu çalışmaları aynı zamanda da farklı bir kalite düzeyine yükseltmeyi de hedefliyor. Federal Hükümet’in eğitim, bilim ve araştırma alanında 2017’de karara bağladığı yeni strateji bunun zeminlerinden biri.

Uluslararasılaşma stratejisinde iddialı 
hedefler yönünde revizyon

Yeni uluslararasılaşma stratejisi; giderek artan küreselleşme, dijitalleşme, Avrupa Araştırma Alanın’ın genişlemesi, geleneksel merkez durumundaki yerlerin dışında ortaya çıkan yeni küresel yenilikçilik merkezleri gibi gelişmeleri dikkate alıyor. Faaliyetlerin merkezinde; uluslararası ağların teşviki, dünya genelinde mesleki eğitim için işbirliği, gelişmekte olan ve geçiş aşamasındaki ülkelerle partnerlik ve de iklim değişikliği, sağlık ve gıda güvenliği gibi küresel meselelerde ülkeler üstü çabalar yer alıyor. Almanya’nın uluslararası cazip bir öğrenim ve araştırma ülkesi olarak pozisyonunun güçlenmesinde Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) rolü büyük.

Related content