Cazip iş piyasası

İkili mesleki eğitim: Teoriyle pratiği buluşturan Alman modeli birçok ülkeye örnek oldu
İkili mesleki eğitim: Teoriyle pratiği buluşturan Alman modeli birçok ülkeye örnek oldu Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Alman iş piyasası yüksek istihdam ve düşük işsizlik oranlarıyla dikkat çekiyor. Başarıyla uygulanan “ikili meslek eğitimi”yse önemli bir ihracat ürünü.

Almanya’daki iş piyasası son yıllarda olumlu bir gelişme kaydetti. Almanya’da 2017’de yıl ortalamasında 44,3 milyon kişi çalışmaktaydı. Çalışan nüfus oranının yüksek olması, ekonomik durumun iyi olduğunu gösteriyor. Almanya AB içerisinde işsizlik oranları en düşük ülkeler arasında yer alıyor. 2017 yılında işsizlik oranı ortalama yüzde 5,7’yle sınırlıydı ve bu rakamla 1990 yılından bu yana en düşük değere ulaşılmış oldu. Gelişmeyi destekleyen önemli bir unsur konjonktürdeki genişleme. İşyerlerinin yeni elemanlara dönük talebi artmaya devam ediyor. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi 2017’de özellikle sosyal sigorta zorunlu­luğu olan işlerde büyük artış oldu. Kısmi zamanlı çalışma ve serbest meslek faaliyet­lerindeki azalma da devam etti.

picture alliance/dpa

Almanya’daki genç nüfusta düşük işsizlik oranları uluslararası alanda dikkatleri Almanya’nın meslek eğitim sistemine çekti; Almanya’da, pek çok ülkede iş yaşamına geçiş öncesinde gerçekleştirilen genel okul eğitiminden farklı bir sistem başarıyla uygulanıyor (ikili meslek eğitimi). Almanya’da gençlerin yaklaşık yarısı devlet tarafından tanınan ve ikili yapıda eğitim verilen 350 meslekten birini öğreniyor. Haftanın üç-dört günü çalışma yaşamı içerisinde pratik eğitim alınırken geri kalan bir-iki günde de meslek okulunda teorik bilgiler ediniliyor. Günümüzde pek çok ülke ikili mesleki eğitim sistemine geçiş yapıyor.

Federal Yönetim daha gelişmiş, adil ve şeffaf bir iş piyasasının oluşturulabilmesi için iş piyasası politikalarına ilişkin pek çok önemli adım attı. Örneğin 2015 başında getirilen asgari ücret düzenlemesinden (saat ücreti olarak 8,50 Avro belirlenmiş durumda) ilk aşamada 3,7 milyon kişi yararlandı. Ayrıca kadın ve erkeklerin yönetim kademelerinde eşit temsilini sağlamak üzere kadın kotası hayata geçiriliyor. Bu çerçevede 2016 yılından itibaren halka açık ve çalışanların karar mekanizmasında söz hakkına sahip olduğu şirketlerin denetleme kurullarında yüzde 30’luk kadın kotası uygulamak zorundalar. Ayrıca “Toplu Sözleşme Eşitliği Yasası” da aynı şirket içerisinde aynı iş için farklı ücret sözleşmelerinin uygulanmamasını güvence altına alıyor. Son olarak 1 Temmuz 2014’ten itibaren 45 yıl boyunca emeklilik primi ödemiş herkes 63 yaşını doldurduğunda maaş kesintisine uğramadan emekli olabilecek.

Federal Hükümet tam istihdamı hedefliyor. Ama demografik değişim koşullarında nitelikli işgücü altyapısının korunması da en acil görevlerden biri. Nitelikli uluslararası işgücüne yönelik çok dilli bir internet sitesi olan ”Make it in Germany” iş piyasasının dışarıya açılmasına yönelik en önemli projelerden biri. Bu site Almanya’ya göç etmeyi düşünen nitelikli meslek sahiplerini kariyer şansları konusunda bilgilendiriyor ve işgücü sıkıntısının yaşandığı alanlardaki (sağlık, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanları) iş ilanlarına yer veriyor. Ayrıca üniversite mezunları ve nitelikli meslek sahipleri “AB Mavi Kartı” sayesinde Alman iş piyasasına kolay yoldan erişebiliyor.

Related content