Aktörler & araçlar

Rainer Jensen/dpa
Gut zu wissen: Mehr Informationen im Kurzüberblick zum Thema Kultur und Medien, dazu weiterführende Links.

Federal Hükümet’te Kültür ve Medya Temsilcisi

Federal Hükümet nezdinde Kültür ve Medya Temsilcisi (BKM) Monika Grütters, aynı zamanda devlet bakanı olarak doğrudan Başbakan’a bağlı. Görevleri arasında, ulusal önemdeki kültür kuruluşlarını ve projeleri desteklemek var.

bundesregierung.de

Goethe Enstitüsü

Dernek statüsündeki Goethe Enstitüsü Almanya’nın dünyanın genelinde faal kültür ­kuruluşu. Görevleri, yurt dışında Almanca öğrenilmesini teşvik, uluslararası düzeyde kültürel ­işbirliğini sürdürüp geliştirmek ve kapsamlı ve güncel bilgilerle Almanya’yı yurt dışında tanıtmak.

goethe.de

Yurt Dışı İlişkiler Enstitüsü

Yurt Dışı İlişkiler Enstitüsü (ifa) dünya genelinde yürüttüğü çalışmalarla sanat alanında kültürler arası alışverişe, sivil toplumlar arası diyaloga ve dış politikaya ilişkin bilgilendirmeye katkı yapıyor.

ifa.de

Federal Kültür Vakfı

Federal Kültür Vakfı, Federal Yönetim’in yetkisi kapsamında sanat ve kültür çalışmalarını teşvik ediyor. Öncelikli bir konu, uluslararası bağlamda yenilikçi program ve projeleri teşvik etmek.

kulturstiftung-des-bundes.de

Dünya Kültürleri Evi

Berlin’de bulunan “Dünya Kültürleri Evi” ­uluslararası kültürel alışveriş için bir merkez 
ve güncel tartışmalar için bir forum.

hkw.de

Alman Kültür Konseyi

Dernek statüsündeki Alman Kültür Konseyi, ­federal düzeydeki kültür birliklerinin kabul ­görmüş bir çatı örgütü. Kuruluşa 258 birlik ve organizasyon üye.

kulturrat.de

Yurt Dışı Okulları Merkezi

Yurt Dışı Okullar Merkezi (ZfA) yaklaşık 140’ı yurt dışı Alman okulu olan yaklaşık 1.200 okulla ilgileniyor ve bunları destekliyor.

auslandsschulwesen.de

Related content