Dinini yaşama özgürlüğü

Anayasa dini özgürlükleri güvence altına alıyor; 2.000’den fazla cami var
Anayasa dini özgürlükleri güvence altına alıyor; 2.000’den fazla cami var Boris Roessler/dpa
Almanya’da din özgürlüğü Anayasa’nın güvencesi altında; din alanında ülkede artan bir çoğulculuk gözleniyor.

Almanya’da dinler dünyasında çoğulculuktan ve artan oranda bir sekülerleşmenin varlığından söz etmek gerekir. Almanya’daki nüfusun yüzde 55’ini oluşturan insanlar kendi beyanlarında, iki büyük Hıristiyan mezhebinden birisine bağlı olduklarını ifade ediyor; Katolik Kilisesi 27 bölgesel kuruluşu ve Kardinaller Konferansı’yla, Protestan Kilisesi ise eyalet kiliseleri ve Almanya genelindeki çatı örgütüyle faaliyet gösteriyor. Katolik Kilisesi 11.500 cemaatte yaklaşık 24,6 milyon üyesiyle dünya kilisesi niteliğindeki Vatikan’daki Papalığa bağlı. Almanya’da Protestan (Evangelist) Kilisesi ise, Lutheryan, Reformcu ve Birlik görüşlerine bağlı, kendi içinde özerk 20 eyalet kilisesinin biraraya gelmesiyle oluşan bir topluluk durumunda. Bu kiliseler yaklaşık 23 milyon üyeyle Almanya’da Evangelist inançtaki Hıristiyanların büyük çoğunluğunu oluşturuyorlar. Halkın yüzde 36’sı herhangi bir mezhebe bağlı değil.

dpa/Armin Weigel

Üyelerinin yaş ortalamasının artması ve kiliseden ayrılmaların çoğalması sonucu Hıristiyan kiliselerine bağlı inançlıların sayısında gerileme var. Sadece 2016’da 162.000 kişi Katolik Kilisesi’nden ayrıldı. Protestan Kilisesi’nden ayrılanların sayısı 190.000 oldu. Almanya’nın doğusunda kiliseye mesafeli duruş çok daha ­belirgin.

İslamiyet, Almanya’ya gelen göç sebebiyle din hayatında giderek daha fazla önem kazanıyor. Almanya’da 50 farklı ulustan gelen Müslümanların sayısı 4 milyon olarak veriliyor, ama bu rakamı doğrulayacak merkezi bir sayım da yok. Birçok kentte büyükçe İslami cemaatler oluştu. 2006’da başlayan Alman İslam Konferansı Almanya’da Müslüman nüfusla devlet arasında etkileşimin çerçevesini oluşturuyor.

Almanya’da Holokost’tan sonra yerle bir olan Musevilik dünyası, Doğu-Batı arasındaki Soğuk Savaş sonrasında eski SSCB’den göçlerle yeniden canlandı. Bugün Almanya’da yaklaşık 200.000 Musevi yaşıyor. Bu sayının yaklaşık 100.000’i, merkezi bir dini örgütlenme niteliğindeki, 1950’de kurulmuş olan ve geniş bir yelpazeyi kapsayan Almanya Museviler Merkez Komitesi’nce temsil edilen 105 Musevi cemaatine üyeler.

Almanya’da devletin bir kilisesi yoktur. Devletle din arasındaki ilişkinin temelinde Anayasa’da güvence altına alınan din özgürlüğü, devlet ve kilisenin ayrılığı ve devletin dünya görüşü bakımından tarafsızlığı ile dinsel toplulukların kendileriyle ilgili kararlarda serbest olmaları yatmaktadır. Devlet ve dini cemaatler partnerler olarak etkileşim içindedir. Devlet dini toplulukların yönettiği anaokullarının ve okulların finansmanına katkı vermektedir. Kiliseler devletin topladığı kilise vergilerini kullanarak sosyal hizmetlerini finanse ediyorlar. Okulların programlarına din derslerini koyma zorunluluğu var (Berlin ve Bremen hariç). Okullarda ­sunulan İslamiyet derslerinin de alanı giderek genişletiliyor. Almanya’da buğu itibariyle yaklaşık Müslüman ailelerin okula giden çocuk ve gençlerine yeterli yaygınlıkta din dersi sunabilmek için var olan eğitmenlere ek yeni eğitmenler yetiştiriliyor.

Related content