Sürdürülebilir kalkınma

Almanya sadece kalkınmada devletler arası işbirliği alanında dünyadaki en büyük donör ülkelerden biri değil; insani yardım alanında da yönlendi­­rici rolü olan en büyük donör ülkelerden.

Kaynak: 
Geçici veriler, 2018 Nisanı. OECD/DAC
Kaynak: 
Statista
Kaynak: 
Statista