Yüksek teknoloji ülkesi Almanya

Almanya’da 657.894 kişi araştırma geliştirme sektöründe çalışıyor. Ar-Ge alanında sadece devletin harcamaları 2005-2017 yılları arasında yüzde 90 artış gösterdi. Almanya bu alana en fazla yatırım yapan beş ülkeden biri.

Kaynak: 
BMBF/BuFI
Kaynak: 
OECD/BMBF
Kaynak: 
Federal İstatistik Dairesi