Diyagram

Çağdaş göç ülkesi

Almanya Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en çok rağbet edilen göç ülkesi: 2016 yılında Almanya’daki göçmen kökenlilerin sayısı 18,6 milyondu. Almanya’da dört-beş milyon arası Müslüman yaşıyor ve bu kesimin sadece yaklaşık yarısı kendisini dindar olarak niteliyor, bu da nüfusun yüzde iki buçuk-üçüne denk bir oran.

Kaynak: 
Federal İstatistik Dairesi
Kaynak: 
Federal İstatistik Dairesi
Kaynak: 
Federal İstatistik Dairesi