Küresel

PISA Araştırması

OECD’nin 2018 başında yayınlanan uluslararası karşılaştırmalı araştırması “Programme for International Student Assessment”in (PISA) özel amaçlı değerlendirmesine göre, sosyal koşulları iyi olan ve iyi olmayan öğrenciler arasındaki başarı farkı Almanya’da hala yüksek; başarıyla sosyal köken arasındaki istatistiki bağlantı da öyle. Ama eğilim olumlu yönde. Almanya’da fırsat 
eşitliğinde ilerleme var.