Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) yurt dışına dönük yayın yapan bir kanal ve radyo-televizyon kuruluşu ARD’nin (Arbeitsgemein­schaft der öffentlich-rechtlichen Rund­funkan­stal­ten der Bundesrepublik Deutsch­land) üyesi. DW 30 dilde yayın yapıyor, tele­vizyon (DW-TV), radyo ve internet (dw.de) yayınları var, “DW Akademie”de de uluslar­arası medya içerikleri geliştiriyor. German News Service ilgilenenler ve medya için dört dilde ücretsiz haberler sunuyor.→ dw.com