Mihenk Taşları

Enerjide dönüşüm

1976

Araştırma Bakanlığı Kuzey Almanya’da 100 metre yüksekliğindeki büyük bir rüzgar enerjisi santralinin (Growian) yapımına karar verdi. Ama rüzgar enerjisindeki ilk deneme başarısız oldu. 1988’de Growian söküldü.
Wulf Pfeiffer/dpa

1987

Schleswig-Holstein’ın batı ­sahilinde Kaiser Wilhelm ­düzlüğünde İlk Alman rüzgar parkı işletilmeye başlandı. ­32 rüzgar türbini bundan itibaren Kuzey Denizi rüzgarlarını ­elektriğe dönüştürüp durdu.
Carsten Rehder/dpa

1991

Elektrik Şebeke Besleme Yasası, yenilenebilir dönüşüm süreçlerinden elde edilen elektriğin ­sisteme verilmesi ve belirlenmiş fiyatlarla satın alınması ­konusunda elektrik firmalarını bağlıyordu.
Nestor Bachmann/dpa

2000

Yenilenebilir Enerjiler Yasası (EEG) yürürlüğe girdi. Yasanın düzenlediği konulardan biri, yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin şebekeye ve hatlara verilmesinde öncelikli olmasıydı. EEG bir kilometre taşı oldu.
Nestor Bachmann/dpa

2011

Fukuşima’daki reaktör kazasından sonra Kabine 2022 yılına kadar aşamalı olarak nükleer enerjiden uzaklaşılması ve çevre dostu enerji tedarikinin güvence altına alınması konusunda enerji politikasının temel unsurlarını belirledi.
Armin Weigel

2017

Alman otomotiv sektörü e-otomobile yatırımı güçlendiriyor. AR-GE’ye 2020 yılına kadar 40 milyar Avro harcanacak. Elektro modellerin sayısı 30’dan 100’e (üç katına) çıkacak.
Norbert Schmidt/dpa