Aktörler & araçlar

Angelika Warmuth/dpa
Çevre, iklim, enerjide dönüşüm konularında daha fazla kısa bilgi ve ayrıntılarıyla ilgilenenler için ilgili linkler.

Federal Çevre Dairesi

Federal Çevre Bakanlığı’na bağlı kurum, Federal Hükümet’e uzmanlık desteği veriyor. Federal Çevre Dairesi çevre yasalarının uygulanmasından sorumlu; sözgelimi kimyasalların, ilaçların ve bitki koruyucu preparatların izinlerinin ­verilmesi ile kamuoyunun çevre konusunda ­bilgilendirilmesi konularında.

umweltbundesamt.de

Alman Enerji Ajansı

Alman Enerji Ajansı (DENA) enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler ve enerji sistemleri ­konusunda yetkin bir uzmanlık merkezi. ­Kuruluş, enerjide dönüşüm sürecini destekliyor ve enerjinin olabildiğince etkin, güvenilir, ­hesaplı ve iklim dostu biçimde üretilmesi ve kullanılması yönünde çaba harcıyor.

dena.de

Agora Energiewende (Enerjide 
Dönüşüm Agorası)

Thinktank girişimi Agora Energiewende 
(Enerjide Dönüşüm Agorası) enerji politikasıyla ilgili aktörler arası bir forum niteliğinde.

agora-energiewende.org

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü, küresel iklim değişimi, iklimin etkileri ve sürdürülebilir kalkınma konularını inceliyor.

pik-potsdam.de

Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu

Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu (GIZ) dünya genelinde faal federal bir kuruluş. ­Federal Hükümet’i kalkınma politikası hedeflerinde destekliyor. Gelişmekte olan ve geçiş aşamasında olan ülkelere iklimin korunması ve su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir kullanımı konularında danışmanlık yapıyor.

giz.de

Federal Doğa Koruma Dairesi

Federal Doğa Koruma Dairesi (BfN) doğa korumasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde görevli. BfN web sitesinde koruma alanlarını gösteren iyi haritalar sunuyor.

bfn.de

Related content