Küresel

Armed Conflict Survey 2015

Geçtiğimiz yıllarda savaş kurbanlarının sayısı belirgin ölçüde arttı. Londra’daki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü‘nün (IISS) ortaya koyduğu veriler bunu gösteriyor. Savaşlarda ölenlerin sayısı 2008’de 56.000‘den 2014’te 180.000’e yükseldi, oysa aynı dönemde silahlı ­çatışma bölgelerinin sayısı 63‘ten ­42’ye düştü. Ayrıca 2013 yılında ­mülteci ­sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en yüksek seviye olan 50 milyonun üstüne çıktı.