Sürdürülebilir kalkinma

Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandası geleceğe ilişkin önemli konularda sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkaracak
Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandası geleceğe ilişkin önemli konularda sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkaracak Joerg Boethling
Alman kalkınma politikası partner ülkelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmayı, yoksulluğu azaltmayı ve demokrasiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Küresel yapılandırma ve barış politikasının yapı taşlarından biri olarak Alman kalkınma politikası partner ülkelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Alman kalkınma politikasının hedefi tüm dünyada açlık ve yoksulluğun elimine edilmesinin yanısıra demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi. Bu doğrultudaki ana hatları ve konseptleri Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma ­Bakanlığı (BMZ) belirliyor. Bu çerçevede ­siyasi ve mali ağırlık partner ülkelerle ikili ­işbirliğine veri­liyor. Almanya devletler arası kalkınmaya yönelik işbirliği kapsamında 50 partner ülkeyle kalkınmada işbirliği poli­tikasının tüm amaçlarını kapsayabilen ve ­ortaklaşa kararlaştırılmış programlar yürütüyor. Bu çalışmalarda ağırlık verilen bölgelerden biri Afrika. Fakat Asya, Güney Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkeleriyle de yoğun işbirliği çalışmaları yürütülüyor.

picture alliance/ZUMAPRESS

Almanya 2019 yılına kadar kalkınmaya yönelik işbirliği için toplam 8,3 milyar Avroluk bir bütçe hazırladı. Böylece Alamanya’nın 2016 yılındaki gayrısafi milli hasılasının yüzde 0,4’ün kalkınmaya yönelik işbirliğine aktarılmış olacak. Almanya uluslararası çapta yıllık 16,25 milyar Amerikan Dolarıyla ABD ve İngil­tere’nin ardından kamusal düzeyde kalkınmaya yönelik işbirliği çalışmalarına en büyük katkıyı yapan ilk üç ülke arasında yer alıyor. Partner ülkelerdeki projeler genellikle yürü­tücü kuruluşlar olarak Alman Uluslar­arası ­İşbirliği Topluluğu (GIZ) ve KfW Bankalar Grubu’nun önderliğinde yürütülüyor.

Sürdürülebilir kalkınma için 2030 ajandası

2015 Eylül sonunda gerçekleşen 70. Genel Kurul‘unda karara bağlanan 2030 ajandası, küresel kalkınma açısından belirleyici rol oynayacak. 2030 ajandası Birleşmiş Milletler’in Milenyum Kalkınma Hedefleri (MDG) olarak anılan ve 2000-2015 yılları arasında gelişmekte olan ve geçiş aşamasındaki ülkeler için kalkınma hedeflerini kapsayan ajandanın devamı olacak ve bu hedefleri daha ileriye taşıyor.

Milenyum Kalkınma Hedefleri ile 2015 yılına kadar tüm dünyada yoksulluğun yarıya in­dirilmesinde ve temiz suya ve eğitime erişim gibi imkanlarda ilerleme kaydedildiyse de dünyada hala 1,3 milyar insan günlük 1,25 doların altında gelire sahip. Kaynakların aşırı kullanımı, iklim değişikliğinin ilerlemesi ve çevrenin tahribatı, yüksek işsizlik ve sosyal eşitsizlikler gibi diğer sorunlar hala aciliyetini koruyor. Eylül 2015’te karara bağlanacak yeni kalkınma hedeflerinin tüm dünyada, ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutlarda ve bunlar arasındaki mevcut bağlar göz önünde bulundurarak ­sürdürülebilirliğin artmasına yönelik bir dönüşüm için itici güç olması isteniyor. Bu hedeflerin bundan böyle “evrensel” bir ajanda ­oluşturması planlanıyor. Yani bu ajandanın tüm devletler için geçerli olması ve önümüzdeki 15 yıl için kalkınmaya yönelik işbirliğinin de ötesine geçerek, açlık ve yoksullukla mücadelenin yanısıra, gezegenimizin gelecek kuşakların temel yaşam alanı olarak korunması gibi siyasi boyutu olan konularda da geniş bir spektrumu kapsaması isteniyor; ekonomik sistemlerin ve yaşam biçimlerinin daha adil ve sürdürülebilir olmasının yanısıra daha verimli hale gelmesi, ayrımcılıkla mü­cadele edilmesi amaçlanıyor. Katılım ve demokratikleşme açısından etkili kurumların güçlendirilmesiyle sorumluluk sahibi siyasi yönetim­lerin ve hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi de bir o kadar önemli hedefler arasında. Geleceğe dönük bu anlaşmanın sürdürülebi­lir bir güvenceye kavuşması için en nihayetinde “çoğul bir aktörler yapısı”nın var olması ­gerekiyor: Hükümetlerin yanısıra toplumsal gruplar, ekonomi ve bilim dünyası da 2030 ajandasının hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenecekler.

Related content