Фонова інформація

Викиди парникових газів

Приблизно дві третини спричиненого людиною (антропогенного) «парни­кового ефекту» викликані викидами двоокису вуглецю (CO2). Цей газ, що впливає на клімат, утворюється від спалювання викопних енергоносіїв: газу, нафти й вугілля. Всі вони містять вуглець (С), який сполучається з киснем повітря (О2), утворюючи СО2. Через використання викопних енергоносіїв щороку понад 32,3 млрд тонн СО2 (2014) потрапляють, за даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), до атмосфери. Крім двоокису вуглецю, до парникових газів, викиди яких ре¬гулюються Кіотським протоколом, належать закис азоту, метан, галорге­новані фторвуглеці, перфторовані вуглеводні та гексафторид сірки.

Енергетична та кліматоохоронна програма

Своєю інтегрованою енергетичною та кліматоохоронною програмою Федеральний уряд хоче зменшити викиди парникових газів у Німеччині до 2020 року на 40 відсотків порівняно з 1990 роком. Програма охоплює заходи в 29 галузях і передбачає як поєднання виробництва електроенергії й тепла, використання відновлюваних джерел енергії, так і подальшу розробку «Технології вловлювання та зберігання вуглекислого газу» (CCS – Carbon Capture and Storage), що дозволяє виокремлювати СО2, який утворюється при роботі тепло- й електростанцій, і складувати його. Своєю програмою захисту клімату Федеральний уряд переслідує три цілі: гарантування енер¬гопостачання, економічність і екологічність.

Енергетична та кліматоохоронна програма

Своєю інтегрованою енергетичною та кліматоохоронною програмою Федеральний уряд хоче зменшити викиди парникових газів у Німеччині до 2020 року на 40 відсотків порівняно з 1990 роком. Програма охоплює заходи в 29 галузях і передбачає як поєднання виробництва електроенергії й тепла, використання відновлюваних джерел енергії, так і подальшу розробку «Технології вловлювання та зберігання вуглекислого газу» (CCS – Carbon Capture and Storage), що дозволяє виокремлювати СО2, який утворюється при роботі тепло- й електростанцій, і складувати його. Своєю програмою захисту клімату Федеральний уряд переслідує три цілі: гарантування енер¬гопостачання, економічність і екологічність.

erneuerbare-energien.de

Національні парки

16 німецьких національних парків розташовані здебільшого на півночі Федеративної Республіки. Усі вони відзначаються неповторною природою і краєвидами й покликані зберегти багатство природних видів рідкісних рослин і тварин. Найбільший із них – національний парк Шлезвіґ-Гольштайнське мілководне море має площу 441 000 гектарів. Найменший – національний парк Ясмунд зі славетними крейдяними скелями острова Рюґен, що має площу 3070 гектари.

bfn.de