Фонова інформація

DAAD

Німецька служба академічного обміну (DAAD) – спільна установа німецьких вищих навчальних закладів. Її завдання полягає в розвитку стосунків вищої школи шляхом обміну студентами й науковцями. Її програми зазвичай відкриті для всіх фахів і всіх країн як для іноземців, так і для німців. DAAD утримує цілу мережу власних представництв у всьому світі, викладачів і об'єднання колишніх стипендіатів, пропонує інформацію і консультації на місцях.

daad.de

Дуальна система професійної освіти

Дуальна система професійної освіти – це щось особливе в цілому світі. Майже половина молоді після школи вивчає одну з 350 визнаних на державному рівні професій за дуальною системою. Навчання професії відрізняється від професійної освіти в училищах, як це заведено в багатьох державах: протягом трьох чи чотирьох днів на тиждень проходять практику на підприємстві; теоретична професійна підготовка відбувається протягом одного-двох днів на тиждень у професійному училищі. Навчання триває від двох до трьох з половиною років. Пропозиції підприємств у вивченні фаху доповнюються курсами поза підприємствами і додатковими кваліфікаційними заходами. Навчання фінансується підприємствами, які виплачують учням грошову винагороду, і державою, яка фінансує професійні училища. На цей час молодь навчають близько 500 000 підприємств, система державної служби і представники вільних професій. Понад 80 відсотків навчальних місць надають середні й дрібні підприємства. Внаслідок дуальної системи професійної освіти частка молоді без професії або без навчального місця невисока. Поєднання теорії та практики гарантує високу кваліфікацію ремісників і висококласних робітників. Крім того, професійна освіта є початком кар’єри, яка після підвищення кваліфікації приводить до одержання свідоцтва майстра.

Новим є шлях здобуття освіти, коли курси підвищення кваліфікації можуть надати змогу одержати міжнародний магістерський ступінь у вищій школі.

bibb.de

Німецьке науково-дослідне товариство

ННДТ – центральна організації в галузі науки, яка діє за принципом самоуправління. Вона підтримує науково-дослідні проекти, направляючи кошти переважно вищим школам. Крім того, товариство сприяє співпраці між дослідниками і консультує парламенти та органи влади.

→ dfg.de

Співтовариство ім. Гельмгольца

18 науково-дослідних центрів, річний бюджет близько 4 млрд. євро і 38 000 співробітників роблять Співтовариство ім. Гельмгольца найбільшою науковою організацією Німеччини. Воно проводить дослідження в таких галузях: енергетика, Земля, довкілля, охорона здоров’я, ключові технології, структура матерії, а також транспорт і космос.

helmholtz.de

Співтовариство ім. Лейбніца

Ґотфрід Вільгельм Лейбніц (1646–1716) був одним з останніх універсальних вчених. Відповідно широким є і науковий спектр 88 інститутів ім. Лейбніца: від гуманітарних та економічних наук і до математики. У центрі уваги – орієнтовані на прикладне застосування фундаментальні дослідження. В Інститутах ім. Лейбніца працюють понад 18 000 співробітників, а їхній загальний бюджет становить понад 1,64 млрд. євро.

leibniz-gemeinschaft.de

Технічні університети

Університети із спеціальною технічною орієнтацією називаються Технічними університетами (ТУ) або Вищими технічними школами (ВТШ). На відміну від фахових вищих шкіл, орієнтованих на прикладну науку, вони звертають більшу увагу на фундаментальні дослідження. Дев’ять провідних ТУ об’єдналися в «ініціативу ТУ9». Ці ТУ9-університети звертають особливу увагу на міжнародну співпрацю і координують свої численні пропозиції щодо навчання для іноземців за кордоном.

tu9.de

Товариство ім. Макса Планка

Товариство імені Макса Планка (ТМП) було засноване 26 лютого 1948 року як спадкоємець створеного ще в 1911 році «Товариства ім. кайзера Вільгельма для підтримки наук». Інститути ім. Макса Планка здійснюють фундаментальні дослідження в галузі природничих, біологічних, гуманітарних і суспільних наук. ТМП разом з університетами-партнерами заснувало Дослідницькі школи ім. Макса Планка, розраховані на участь зарубіжних дослідників.

mpg.de

Фонд імені Александера фон Гумбольдта

Заснований 1860 року Фонд імені Александера фон Гумбольдта (ФАГ) підтримує нині кооперацію між видатними зарубіжними та німецькими дослідниками. Він щороку дозволяє понад 1900 іноземним дослідникам перебувати з науковою метою в Німеччині та підтримує світову мережу 26 000 стипендіатів-гумбольдтіанців усіх наукових фахів (серед них 51 нобелівські лауреати) у 140 країнах.

humboldt-foundation.de