Фонова інформація

DAAD

Німецька служба академічного обміну (DAAD) – спільна установа німецьких вищих навчальних закладів. Її завдання полягає в розвитку стосунків вищої школи шляхом обміну студентами й науковцями. Її програми зазвичай відкриті для всіх фахів і всіх країн як для іноземців, так і для німців. DAAD утримує цілу мережу власних представництв у всьому світі, викладачів і об'єднання колишніх стипендіатів, пропонує інформацію і консультації на місцях.

daad.de

Дуальна система професійної освіти

Дуальна система професійної освіти – це щось особливе в цілому світі. Майже половина молоді після школи вивчає одну з 330 визнаних на державному рівні професій за дуальною системою. Навчання професії відрізняється від професійної освіти в училищах, як це заведено в багатьох державах: протягом трьох чи чотирьох днів на тиждень проходять практику на підприємстві; теоретична професійна підготовка відбувається протягом одного-двох днів на тиждень у професійному училищі. Навчання триває від двох до трьох з половиною років. Пропозиції підприємств у вивченні фаху доповнюються курсами поза підприємствами і додатковими кваліфікаційними заходами. Навчання фінансується підприємствами, які виплачують учням грошову винагороду, і державою, яка фінансує професійні училища. Близько 500 тисяч молодих людей у Німеччині щороку укладають нові договори про навчання у рамках дуальної системи. Внаслідок дуальної системи професійної освіти частка молоді без професії або без навчального місця невисока. Поєднання теорії та практики гарантує високу кваліфікацію ремісників і висококласних робітників. Крім того, професійна освіта є початком кар’єри, яка після підвищення кваліфікації приводить до одержання свідоцтва майстра.Останнім часом також є можливим шлях здобуття освіти, коли курси підвищення кваліфікації можуть надати змогу одержати міжнародний магістерський ступінь у вищій школі. Міжнародний інтерес до німецької системи професійної освіти високий. Співпраця з партнерськими інституціями перебуває у центрі міжнародного співробітництва у царині професійної освіти, яку здійснює Федеральний інститут професійної освіти (BIBB).

bibb.de

Німецьке науково-дослідне товариство

ННДТ – центральна організації в галузі науки, яка діє за принципом самоуправління. Вона підтримує науково-дослідні проекти, направляючи кошти переважно вищим школам. Крім того, товариство сприяє співпраці між дослідниками і консультує парламенти та органи влади.

→ dfg.de

Співтовариство ім. Гельмгольца

18 науково-дослідних центрів, річний бюджет 4,5 млрд. євро та понад 39 000 співробітників роблять Співтовариство ім. Гельмгольца найбільшою науковою організацією Німеччини. Воно проводить дослідження в таких галузях: енергетика, Земля, довкілля, охорона здоров’я, авіація та космос, транспорт, структура матерії та ключові технології.

helmholtz.de

Співтовариство ім. Лейбніца

Ґотфрід Вільгельм Лейбніц (1646–1716) був одним з останніх універсальних вчених. Відповідно широким є і науковий спектр 93 дослідницьких установ: від гуманітарних та економічних наук і до математики. У центрі уваги – орієнтовані на прикладне застосування фундаментальні дослідження. В Інститутах ім. Лейбніца працюють близько 19100 співробітників, а їхній загальний бюджет становить понад 1,9 млрд. євро.

leibniz-gemeinschaft.de

Технічні університети

Університети із спеціальною технічною орієнтацією називаються Технічними університетами (ТУ) або Вищими технічними школами (ВТШ). На відміну від фахових вищих шкіл, орієнтованих на прикладну науку, вони звертають більшу увагу на фундаментальні дослідження. Дев’ять провідних ТУ об’єдналися в «ініціативу ТУ9». Ці ТУ9-університети звертають особливу увагу на міжнародну співпрацю і координують свої численні пропозиції щодо навчання для іноземців за кордоном.

tu9.de

Товариство ім. Макса Планка

Товариство імені Макса Планка (ТМП) було засноване 26 лютого 1948 року як спадкоємець створеного ще в 1911 році «Товариства ім. кайзера Вільгельма для підтримки наук». 81 Інститут ім. Макса Планка здійснює фундаментальні дослідження в галузі природничих, біологічних, гуманітарних і суспільних наук. ТМП разом з університетами-партнерами заснувало Дослідницькі школи ім. Макса Планка, розраховані на участь зарубіжних дослідників. У Товаристві ім. Макса Планка працюють близько 23 тисяч співробітників, понад 60 відсотків зайняті у науковій сфері.

mpg.de

Фонд імені Александера фон Гумбольдта

Заснований 1860 року Фонд імені Александера фон Гумбольдта (ФАГ) підтримує нині кооперацію між видатними зарубіжними та німецькими дослідниками. Він щороку дозволяє понад 2000 іноземних дослідників перебувати з науковою метою в Німеччині та підтримує світову мережу понад 28 000 стипендіатів-гумбольдтіанців усіх наукових фахів (серед них 55 нобелівських лауреатів) у більш ніж 140 країнах.

humboldt-foundation.de