Фонова інформація

Імміграція

Німеччина ще в ХІХ ст. була метою великої кількості мігрантів, а з другої половини ХХ ст. стала країною з найбільшою кількістю мігрантів у Європі. Ще в 1950 році частка іноземців у всьому населенні Федеративної Республіки Німеччина становила приблизно 1 відсоток, тобто 500 000 чоловік. Тепер це значно змінилося. Нині в Німеччині мешкають близько 10 млн іноземців; це 12 відсотка від загальної кількості населення.

Зростання тривалості життя

Якщо середня тривалість життя на початку ХХ століття становила близько 46 років, то нині в Німеччині новонароджений хлопчик може розраховувати прожити до 78, а дівчинка – навіть до 83 років.

Пенсійне страхування

Передбачене законом пенсійне страхування – найважливіша опора забезпечення в старості. Фінансування ґрунтується на процедурі перерозподілу: за рахунок щомісячних внесків працівників і роботодавців виплачуються поточні пенсії тим, хто нині вже перебуває на заслуженому відпочинку. Внаслідок сплати внесків застраховані особи одержують право на власну пенсію після досягнення пенсійного віку. Ці майбутні пенсії мають фінансувати наступні покоління своїми внесками («Угода поміж поколіннями»). Другою і третьою опорою забезпечення в старості є відрахування підприємств і приватне пенсійне страхування. За певних умов їм також надається державна підтримка.

Присвоєння громадянства

Мігранти, які тривалий час живуть у Німеччині, за певних умов можуть подавати заяви про присвоєння громадянства. У 2016 році громадянство було надане 110400 іноземцям.

bamf.de

Рівень життя

Федеративна Республіка Німеччина належить до країн із найвищим у світі рівнем життя. Відповідно до HDIіндексу ООН Німеччина за рівнем тривалості життя, освіченості й доходів на душу населення – одна з найрозвиненіших країн світу. Система охорони здоров’я забезпечує всебічне медичне обслуговування, системи соціального захисту – передбачені законом лікарняні каси, страхування від нещасного випадку і в разі потреби догляду, пенсійне страхування і страхування на випадок безробіття захищають людей від фінансових наслідків житейських негараздів.

Соціальна держава

Принцип соціальної держави зафіксований у статті 20 Основного закону і навіть у випадку зміни Основного закону не може бути відмі нений. Таким чином, Основний закон зобов’язує державу забезпечувати не лише свободу своїх громадян, але й засади їхнього існування. При цьому кожен громадянин має також брати на себе відповідальність за забезпечення своїхсоціальних гарантій.

Соціальна допомога

Соціальна мережа доповнюється за рахунок соціальної допомоги, яка фінансується з бюджету. Вона виплачується тоді, коли людина не в змозі перебороти скруту власними силами й засобами або за допомогою членів сім’ї. Крім того, існують базисні виплати, подібні до соціальної допомоги, наприклад, забезпечення прожиткового мінімуму в старості або в разі тривалого безробіття, а також державна допомога для підтримки особистого існування чи в особливих життєвих ситуаціях.

Стиль життя старшого покоління

Літні люди не лише старішають, але й стають здоровішими, міцнішими й активнішими, аніж покоління перед ними. В економічному сенсі вони добре забезпечені: тим, кому за шістдесят, належить майже третина всієї купівельної спроможності. Стиль життя «покоління 50+» значно змінився: майже кожен другий займається фітнесом, дбає про здоров’я і добрий стан. Тому фізична активність і спорт стають дедалі важливішими: кожен третій з шістдесятилітніх майже кожен день присвячує спорту. 

Страхування від безробіття

Безробітні в Німеччині мають право на допомогу. Тому, хто не має роботи і протягом останніх двох років хоча б дванадцять місяців підряд сплачував внески у фонд передбаченого законом страхування від безробіття, належить допомога по безробіттю (60-67 відсотків від останньої зарплатні, що одержувалася на руки). Допомога по безробіттю фінансується за рахунок внесків, половину яких платить роботодавець, а половину – найманий працівник. Виплачується ця допомога від шести до максимум 24 місяців. Потім подається заява про виплату прожиткового мінімуму для тих, хто шукає роботу («допомога по безробіттю ІІ»), розмір якого встановлюється залежно від потреби. Під час економічної кризи виправдала себе допомога за скорочену працю, яка фінансується за рахунок податків. Вона дозволяє підприємствам у скрутному економічному стані уникати звільнення працівників.

Страхування від нещасного випадку

Передбачене законом страхування від нещасного випадку є страхуванням цивільної відповідальності підприємців на користь найманих працівників, які таким чином захищені від виробничої травми або професійної хвороби.

Страхування на випадок потреби в догляді

Страхування на випадок потреби в догляді було запроваджене 1995 року як «п’ята опора» соціального страхування. Ця обов'язкова форма страхування фінансується в рамках особливої процедури перерахування за рахунок рівних внесків роботодавців і найманих працівників. 

Страхування на випадок хвороби

Майже всі жителі Німеччини застраховані в одній із передбачених законом (90 %) або в приватній лікарняній касі (майже 10 %). Лікарняні каси оплачують вартість лікарської допомоги, медикаментів, перебування в лікарні та профілактики здоров'я. Страхові внески сплачуються роботодавцем і найманим працівником. Членам сім’ї особи, застрахованої в передбаченій законом лікарняній касі, які не працюють, сплачувати внески не потрібно.

Угода поміж поколіннями

Так називається система, за якою фінансується обов’язкове, передбачене законом пенсійне страху вання: ті, хто працює нині, своїми внесками до пенсійних фондів, які перерозподіляються спеціальним способом, оплачують пенсії поколінню, яке завершило трудову діяльність, розраховуючи на те, що потім наступне покоління забезпечуватиме пенсії їм. Перше законо давче врегулювання пенсіонногострахування було запроваджене ще 1889 року. Поряд із внесками роботодавців і найманих працівників ця система фінансується і за рахунок федеральних дотацій. Починаючи з 2002 року, передбачена законом пенсія доповнюється приватною пенсією, що забезпечується капіталом, який одержує законодавчо фіксовану підтримку. Поряд із передбаченою законом пенсією для найманих працівників існують пенсії для державних службовців і працівників вільних професій.