Цивільна сила перетворень

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Німеччина усебічно залучена до багатосторонньої співпраці та виступає за мир, безпеку, демократію і права людини в усьому світі.

Німеччина міцно і в різний спосіб залучена в мережі міжнародної політики. Вона підтримує дипломатичні відносини майже з 200 державами і є членом усіх важливих багатосторонніх організацій та неформальних міжнародних координаційних груп, таких, як «Група Семи» (G7) та «Група Двадцяти» (G20). У Федеральному міністерстві закордонних справ, центральний офіс якого розташований у Берліні, працюють близько 11 230 чоловік. Всього ж Німеччина має 227 закордонних представництв.

dpa/Brakemeier

Головна мета німецької зовнішньої політи­ки  полягає в збереженні миру та безпеки в світі. До основних її координат належить усебічна інтеграція в структури багатосторонньої співпраці. Конкретно це означає: тісне ­партнерство з Францією у Європейському Союзі (ЄС), глибоке укорінення в спільноті цінностей трансатлантичного альянсу зі США, обстоювання прав Ізраїлю на існування, активна та дієва позиція в Організації Об’єднаних Націй (ООН) і в Раді Європи, а також зміцнення європейської архітектури безпеки в рамках ОБСЄ.

Разом зі своїми партнерами Німеччина ­виступає за мир, безпеку, демократію і пра­ва людини в усьому світі. Розширене поняття безпеки, як його розуміє Німеччина, ­охоплює поряд із питаннями запобігання кризам, роззброєнням і контролем над озбро­єннями також стабільні економічні, екологічні й соціальні аспекти. До них належать глобалізація з шансами для всіх, транскордонний захист довкілля й клімату, ­діалог культур і відкритість для відвідувачів та ­іммігрантів.

З початку конфлікту Схід-Захід для німецької зовнішньої політики відкрилися нові можливості й виклики. Залучена в багатосторонні мережі, Німеччина взяла на себе відповідальність, що постала перед нею після її возз’єднання в 1990 році. Нині вона, докладаючи різнобічних зусиль, сприяє політичному вирішенню конфліктів, а також збереженню структур забезпечення миру і запобігання кризам у межах мирних місій з мандатом ООН. Під час нинішньої кризи європейського безпекового ладу Німеччина розпочне головування в ОБСЄ в 2016 році й виступатиме за підтвердження принципів Хельсінки та зміцнення ОБСЄ як основної регіональної організації безпеки в Європі.

Публічна дискусія в рамках проекту «Погляд назад у 2014 рік – зовнішня політика: думати наперед» показала, що основні координати німецької зовнішньої політики виправ­дали себе. Вона також підтвердила, що у світі, який постійно міняється, є три основні ­виклики для німецької зовнішньої політики, які можна описати словами «Криза – лад – Європа». Щоб бути готовими до них, Федеральне міністерство закордонних справ у результаті процесу перегляду своєї діяльності структурується по-новому.

Related content