Thông tin chi tiết

Chính sách kinh tế

Theo nguyên tắc liên bang, kiến tạo và điều phối chính sách kinh tế và tài chính là một nhiệm vụ chung của liên bang, các bang và các địa phương. Các cấp này cùng hoạt động trong những cơ quan khác nhau. Ngoài ra Chính phủ liên bang còn được các nhà kinh tế học độc lập tư vấn. Tháng giêng hàng năm Chính phủ liên bang trình lên Quốc hội liên bang và Hội đồng liên bang bản báo cáo kinh tế cả năm. Bản báo cáo đó trình bầy những mục tiêu kinh tế và tài chính Chính phủ liên bang dự định sẽ đạt được trong năm đó và những nét cơ bản của chính sách kinh tế và tài chính dự định đưa ra áp dụng. Một tiền đề bảo đảm cho hoạt động kinh tế ở Đức là sự tự do cạnh tranh được pháp luật bảo vệ bằng những quy định chống hạn chế cạnh tranh.

→  bmwi.de

Nền kinh tế thị trường xã hội

Luật cơ bản không quy định một trật tự kinh tế nhất định nào, nhưng loại trừ nền kinh tế thị trường thuần túy và tự do bằng cách gắn chặt vào đó nguyên tắc nhà nước xã hội. Từ khi thành lập Cộng hòa liên bang Đức năm 1949 đến nay nền kinh tế thị trường xã hội tạo nên cơ sở cho chính sách kinh tế của Đức. Nó là sự tìm kiếm một con đường nằm giữa một nền kinh tế thị trường thuần túy và chủ nghĩa xã hội. Nền kinh tế thị trường xã hội được Ludwig Erhard, bộ trưởng kinh tế đầu tiên và sau này trở thành thủ tướng liên bang, phát triển và áp dụng. Phương châm cơ bản của nó là dựa trên nguyên tắc tự do của một nền kinh tế thị trường, bổ sung bằng những biện pháp cân bằng xã hội. Theo đó một mặt về nguyên tắc tạo điều kiện cho các lực lượng được hoạt động tự do trên thị trường, mặt khác nhà nước bảo đảm một mạng lưới xã hội phòng ngừa nguy cơ.

Đức, đất nước hội chợ – số một trên thế giới

Với 150 hội chợ quốc tế chuyên ngành, Đức là một môi trường hội chợ quan trọng đối với hàng hóa. Khoảng hai phần ba các hội chợ dẫn đầu toàn cầu trong từng lĩnh vực được tổ chức ở Đức. Những hội chợ lớn là Hội chợ Hannover hàng năm được coi là dịp trình diễn năng lực của ngành công nghiệp, Triển lãm ô tô quốc tế (IAA) hai năm tổ chức một lần tại Frankfurt bên sông Main. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin Hội chợ CeBIT ở Hannover và Triển lãm vô tuyến điện (IFA) ở Berlin (điện tử giải trí và truyền thông) là những hội chợ hàng đầu. Cũng tại Berlin hàng năm ngành du lịch gặp gỡ tại Hội chợ du lịch quốc tế (ITB). Ẩm thực là chủ đề của Tuần lễ Xanh quốc tế, một cuộc triển lãm có một không hai về nông sản, thực phẩm tại Berlin. Về sách Hội chợ sách Frankfurt tháng 10 hàng năm là sự kiện nổi tiếng thế giới của ngành này. Hội chợ photokina ở Köln đề cập đến chủ đề ảnh, kỹ thuật ảnh và truyền thông ảnh. Ủy ban Hội chợ, triển lãm của giới kinh tế Đức (AUMA) là hiệp hội hàng đầu trong lĩnh vực hội chợ ở Đức. Nhiệm vụ trung tâm của hiệp hội này là tăng cường các hội chợ của Đức ở trong và ngoài nước. AUMA điều phối hoạt động hội chợ ở nước ngoài của giới kinh tế Đức, trong đó có 230 cuộc giới thiệu hàng xuất khẩu hàng năm được chính phủ liên bang hỗ trợ. Các đơn vị thành viên của AUMA hàng năm tự tổ chức hơn 200 hội chợ tại những khu vực tăng trưởng quan trọng trên thế giới.

auma.de