Thông tin chi tiết

Khí thải nhà kính

Khoảng hai phần ba hiệu ứng khí thải nhà kính do con người gây ra (anthropogenen) xuất phát từ sự phát thải cacbônic (CO2). Loại khí này được thải ra từ quá trình đốt cháy các nguồn năng lượng hóa thạch là khí đốt, dầu mỏ và than. Tất cả các nguồn năng lượng đó đều chứa cacbon (C) và khi tác dụng với ôxy trong không khí sẽ biến đổi thành CO2. Theo nghiên cứu của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) thì mỗi năm hoạt động sử dụng năng lượng hóa thạch phát thải hơn 32,3 tỉ tấn CO2 (2014) vào khí quyển. Ngoài cacbônic còn có các khí thải khác được Nghị định thư Kyoto liệt vào danh sách khí thải nhà kính là ôxitnitơ, mêtan, cũng như fluorhydrôcacbon bị halogen hóa, perfluorhydrôcacbon và sulfurhexafluorrid.

Luật năng lượng tái tạo

Luật năng lượng tái tạo (EEG) nhằm thúc đẩy sản xuất các hệ thống thiết bị cung cấp năng lượng từ các nguồn tái tạo được. Mục tiêu là tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong điện năng lên đến ít nhất 35% vào năm 2020 và sau đó được tiếp tục tăng đều. Luật năng lượng tái tạo bảo đảm với các nhà sản xuất việc áp dụng những mức giá được ấn định trước. Luật này được sửa đổi năm 2009 và là một trong hàng loạt các biện pháp nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và vào nhập khẩu năng lượng từ khu vực nằm ngoài EU. Những nét chính của Luật năng lượng tái tạo của Đức đã được nhiều nước tiếp nhận áp dụng..

erneuerbare-energien.de

Vườn quốc gia

Phần lớn 16 vườn quốc gia của Đức nằm ở miền Bắc Cộng hòa liên bang Đức. Tất cả đều có đặc điểm nổi bật là có một thiên nhiên, cảnh quan độc đáo và phục vụ việc bảo tồn tính đa dạng tự nhiên của các loài động, thực vật quý hiếm. Vườn quốc gia lớn nhất là Vườn quốc gia vùng doi đất ven biển ở Schleswig-Holstein rộng 441.000 hecta. Vườn nhỏ nhất là Vườn quốc gia Jasmund có những núi đá vôi nổi tiếng trên đảo Rügel rộng 3.070 hecta.

bfn.de