Thông tin chi tiết

Cộng đồng nghiên cứu Đức

DFG tự quản về hành chính, là cơ quan trung ương đối với nghiên cứu khoa học. DFG hỗ trợ các dự án nghiên cứu chủ yếu bằng cách rót kinh phí cho các trường đại học. Ngoài ra DFG còn hỗ trợ dự án hợp tác giữa các nhà khoa học và tư vấn cho quốc hội cũng như chính quyền.

→ dfg.de

DAAD

Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) là một cơ quan chung của các trường đại học Đức. DAAD có nhiệm vụ hỗ trợ quan hệ giữa các trường đại học trong nước và ngoài nước chủ yếu thông qua trao đổi sinh viên và các nhà khoa học. Thông thường các chương trình của DAAD là chương trình mở cho tất cả các chuyên ngành và cho tất cả các nước và giành cho người nước ngoài cũng như người Đức. DAAD duy trì một mạng lưới khắp thế giới các văn phòng chi nhánh, giảng viên và các hội của những người từng được DAAD cấp học bổng. DAAD cũng cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn.

daad.de

Hội Helmholtz

Với 18 trung tâm nghiên cứu, ngân sách hàng năm khoảng 4 tỉ Euro và 38.000 cán bộ, nhân viên Hội Helmholtz là tổ chức khoa học lớn nhất Đức. Hội nghiên cứu trong các lĩnh vực năng lượng, trái đất và môi trường, y tế, các công nghệ then chốt, cấu tạo vật chất, cũng như giao thông và vũ trụ.

helmholtz.de

Hội Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) là một trong những nhà bác học đa năng cuối cùng. Phạm vi nghiên cứu khoa học của 88 viện thuộc hội mang tên ông vì thế cũng rất rộng lớn, trải từ các ngành khoa học xã hội đến toán học. Trọng tâm là nghiên cứu cơ bản có định hướng ứng dụng. Các viện Leibnitz có hơn 18.000 cán bộ, nhân viên và ngân sách hàng năm là hơn 1,64 tỉ Euro.

leibniz-gemeinschaft.de

Hội Max-Planck

Hội Max-Planck được thành lập ngày 26.02.1948 để kế tiếp Hội Hoàng đế Wilhelm có từ năm 1911 khuyến khích nghiên cứu khoa học. Các viện Max-Planck nghiên cứu cơ bản trong các ngành khoa học tự nhiên, sinh học, khoa học xã hội. Hội Max-Planck cùng với các trường đại học đối tác thành lập các trường Max-Planck-Research-Schools có định hướng quốc tế.

mpg.de

Quỹ học bổng Alexander von Humboldt

Quỹ học bổng Alexander von Humboldt (AvH) thành lập năm 1860 và ngày nay tài trợ hợp tác khoa học giữa các nhà khoa học xuất sắc nước ngoài và Đức. Mỗi năm Quỹ tạo điều kiện cho hơn 1.900 nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu tại Đức và duy trì một mạng lưới khắp thế giới gồm hơn 26.000 người từ 140 nước đã được Quỹ cấp học bổng trong tất cả các lĩnh vực – trong đó có 51 người đã được trao giải thưởng Nobel.

humboldt-foundation.de

Trường đại học tổng hợp kỹ thuật

Những trường đại học tổng hợp định hướng mạnh mẽ đến các ngành kỹ thuật được gọi là các trường đại học tổng hợp kỹ thuật (TU) hoặc trường đại học kỹ thuật (TH). Khác với các trường đại học chuyên ngành thiên về ứng dụng, các trường này coi trọng hơn nghiên cứu cơ bản. 9 trường TU hàng đầu đã tập hợp nhau lại thành nhóm TU 9. Các trường đại học thuộc nhóm TU 9 đặc biệt định hướng tới hợp tác quốc tế và tổ chức nhiều ngành học tại nước ngoài.

tu9.de

Đào tạo nghề song hành

Đào tạo nghề song hành là một hình thức đào tạo đặc biệt trên thế giới. Khoảng một nửa số thanh niên sau khi dời trường phổ thông theo học một trong số 350 nghề được nhà nước công nhận trong hệ thống đào tạo nghề song hành. Việc bắt đầu bước vào cuộc sống nghề nghiệp này khác với đào tạo nghề thuần túy trong trường nghề như ở nhiều nước khác. Trong đào tạo nghề song hành, hàng tuần phần thực hành được thực hiện từ 3 đến 4 ngày tại nhà máy, phần đào tạo lý thuyết tiếp sau đó từ 1 đến 2 ngày trong một trường nghề. Thời gian đào tạo kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi. Chương trình ngành nghề đào tạo của doanh nghiệp được hỗ trợ bằng những khóa học ngoài doanh nghiệp và những khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ. Chi phí được chia theo phương thức doanh nghiệp trả lương cho học sinh học nghề và nhà nước cấp kinh phí cho trường nghề. Hiện nay khoảng 500.000 doanh nghiệp, các cơ sở công lập và người dạy nghề độc lập tham gia đào tạo nghề. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp hơn 80% chỗ học nghề. Nhờ hệ thống đào tạo nghề song hành nên tỉ lệ thanh niên Đức không nghề nghiệp hoặc không có chỗ học nghề tương đối thấp. Việc phối hợp đào tạo lý thuyết và thực hành bảo đảm trình độ tay nghề cao của thợ thủ công và công nhân kỹ thuật. Đào tạo nghề còn là bước khởi đầu để phát triển nghề nghiệp qua các khóa nâng cao tay nghề cho đến khi được cấp bằng thợ cả.

Một hình thức phát triển nghề nghiệp mới là theo học các khóa bồi dưỡng đồng hành với công việc và kéo dài đến khi được cấp bằng thạc sĩ tại một trường đại học.

bibb.de