Cường quốc kiến tạo dân sự

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Đức tham gia toàn diện vào quan hệ hợp tác đa phương và nỗ lực đấu tranh trên khắp thế giới cho hòa bình, dân chủ và quyền con người.

Đức liên kết tích cực và đa dạng trong chính trị quốc tế. Đức có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước và là thành viên của tất cả những tổ chức đa phương quan trọng và những nhóm điều phối quốc tế không chính thức như „Nhóm 7“ (G7) và „Nhóm 20“ (G20). Trong ngành ngoại giao với trung tâm tại Berlin có khoảng 11.230 người làm việc. Đức có tổng cộng 227 cơ quan đại diện ở nước ngoài.

dpa/Brakemeier

Mục tiêu ưu tiên của chính sách dối ngoại của Đức là gìn giữ hòa bình và an ninh trên thế giới. Một trong những định hướng cơ bản là hòa nhập toàn diện vào các cơ cấu hợp tác đa phương. Điều đó cụ thể có nghĩa là quan hệ đối tác chặt chẽ với Pháp trong Liên minh châu Âu (EU), gắn chặt vào cộng đồng giá trị chung của Liên minh xuyên Đại Tây Dương với Mỹ, ủng hộ quyền tồn tại của Israel, tham gia tích cực và mạnh mẽ trong Liên hiệp quốc và trong Hội đồng châu Âu, cũng như tăng cường kiến tạo cơ cấu an ninh châu Âu trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu  OSZE.

Cùng với các đối tác của mình, Đức nỗ lực đấu tranh trên khắp thế giới cho hòa bình, dân chủ và quyền con người. Bên cạnh các vấn đề phòng ngừa khủng hoảng, giải trừ quân bị và kiểm soát vũ trang, khái niệm an ninh mở rộng mà Đức ủng hộ còn bao gồm cả những khía cạnh kinh tế, sinh thái và xã hội bền vững. Trong đó bao gồm một quá trình toàn cầu hóa mang lại cơ hội cho tất cả mọi người, công cuộc bảo vệ môi trường và bảo vệ khí hậu vượt ra ngoài biên giới các quốc gia, đối thoại giữa các nền văn hóa và cởi mở đối người nước ngoài và người nhập cư. 

Việc chấm dứt bất đồng Đông-Tây đã mở ra những cơ hội và thách thức mới cho chính sách đối ngoại của Đức. Gắn chặt trong bối cảnh đa phương, Đức tiếp nhận trách nhiệm ngày càng tăng đến với nước Đức sau khi tái thống nhất năm 1990. Ngày nay, bằng nhiều nỗ lực Đức góp phần giải quyết bằng chính trị những bất đồng, cũng như góp phần gìn giữ những cơ cấu hòa bình và phòng ngừa khủng hoảng trong khuôn khổ các sứ mệnh hòa bình của Liên hiệp quốc. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay về trật tự an ninh của châu Âu, năm 2016 Đức đảm nhận trách nhiệm chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSZE và sẽ nỗ lực khẳng định các nguyên tắc Helsinki và tăng cường OSZE với tư cách là một tổ chức an ninh trung tâm của khu vực tại châu Âu. 

Cuộc tranh luận công khai trong khuôn khổ dự án „Nhìn lại năm 2014 – Chính sách đối ngoại tư duy mở rộng“ cho thấy, những định hướng cơ bản của chính sách đối ngoại của Đức là đúng đắn. Nhưng cuộc tranh luận cũng cho thấy, trong một thế giới biến đổi nhanh chóng có 3 thách thức trọng tâm đối với chính sách đối ngoại của Đức và có thể được mô tả bằng 3 từ khóa „Khủng hoảng – Trật tự – Châu Âu“. Để trang bị tốt hơn trước những thách thức đó, Bộ Ngoại giao Đức xây dựng một cơ cấu mới như là kết quả của quá trình nhìn lại đó.

Related content